37,9 millioner skal aflaste mere end 2.000 pårørende til demente

04-07-2018

37 kommuner får del i cirka 37,9 millioner kroner til aflastningstilbud samt støtte til yngre personer med demens.

I alt 37 kommuner får nu del i cirka 37,9 millioner kroner til flere og mere meningsfulde dagtilbud til blandt andet yngre personer med demens.

Tilbuddene skal samtidig fungere som aflastningstilbud for deres pårørende – det er forventningen, at mere end 2.000 pårørende vil blive aflastet. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

Gode træningstilbud eller udflugter til mennesker med begyndende demens kan gøre en stor forskel og øge livskvaliteten – ikke blot hos personen med demens, men også for de pårørende. Allerede nu bliver der gjort en stor indsats for at skabe gode fysiske aktiviteter, men vi skal blive endnu bedre, og det vil vi gerne støtte kommunerne i.

Ældreminister Thyra Frank har besøgt mere end 80 kommuner og har på nært hold oplevet, hvad gode træningstilbud eller andre dagtilbud kan betyde for borgere med demens. Thyra Frank siger:

Det er altid opløftende at være med til aktiviteterne ude på dagcentrene. Træning eller andre gode oplevelser giver fællesskab, selvtillid og mere overskud til at klare de vanskelige situationer, der følger med en demenssygdom. Både borgeren med demens, men også de pårørende får gavn af oplevelserne, som også fungerer som god aflastning.

Puljen skal sikre en større ensartethed i kvaliteten i dagtilbuddene på tværs af landets kommuner. Kommunerne skal inddrage personerne med demens og de pårørende mere, de skal fokusere på aflastning af yngre personer med demens, de skal skabe fleksibilitet i tilbuddene, og de skal sørge for den nødvendige transport til de deltagende.

Puljen er ét af de 23 initiativer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne står bag.

Se her, hvilke kommuner der får penge fra puljen, hvor meget de får, og hvor mange pårørende der forventes aflastet.

Læs også aftalen om den nationale demenshandlingsplan 2025 her.


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet