Sundhedsminister: Regioner skal stramme op på hjerteområdet

09-07-2018

Regionerne er stadig ikke gode nok til at overholde patienternes udretningsret på hjerteområdet. Særligt Region Hovedstaden og Region Sjælland halter efter.

Regionerne halter fortsat bagefter med at overholde patienternes ret til at blive udredt inden for 30 dage. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er skuffet over, at det stadig går den forkerte vej. Hun siger:

Lang udredningstid kan få alvorlige konsekvenser for patienterne. Jeg kan ikke understrege det nok -regionerne skal simpelthen stramme op på hjerteområdet. Det gælder især Region Sjælland, hvor udredningsretten kun blev overholdt i 43 procent. Det er langt fra godt nok – og det er uanset, om det skyldes implementeringen af Sundhedsplatformen eller ej. Regionerne må i arbejdstøjet.

På landsplan blev udredningsretten overholdt i 76 procent af forløbene i første kvartal af 2018, mens det var 81 procent i kvartalet før. 

Patienter venter lang tid på operation

De nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser også , at omkring hver tredje hjertepatient venter mere end 45 dage på hjerteklapoperationer, hvis man ser på landsgennemsnittet. Ellen Trane Nørby siger:

Det er enormt bekymrende, at nogle hjertepatienter venter så længe på at blive opereret. De får et unødigt langt sygdomsforløb, hvor deres situation potentielt forværres. Oveni det går de lange sygdomsforløb også ud over en hverdag med fritidsaktiviteter, familie og arbejde.

I Region Hovedstaden ventede hele 74 procent af patienterne mere end 45 dage på en hjerteklapoperation. Ellen Trane Nørby siger:

Det er ikke tilfredsstillende. Jeg ved dog, at regionen har haft en møde med Sundhedsstyrelsen om problemerne, hvilket jeg ser som et positivt tegn på, at de ønsker at forbedre sig. Men der skal til at ske noget.

Nordjylland skiller sig positivt ud

Til gengæld går det godt i Region Nordjylland med at overholde udredningsretten.

Regionen overholdt nemlig patienternes ret til hurtig udredning i hele 96 procent af tilfældene i første kvartal af 2018 og skiller sig dermed positivt ud sammenlignet med de øvrige regioner. Ellen Trane Nørby siger:

Det glæder mig, at Region Nordjylland fortsætter den gode udvikling fra kvartalet inden. Det skal de have stor ros for. Det lader til, at de har knækket koden til at overholde patienternes ret til hurtig udredning. Regionen tjener som godt eksempel, som de øvrige regioner kan tage ved lære af.

Se alle tallene hos Sundhedsstyrelsen her. 

Fakta om udredningsretten og udvidet frit sygehusvalg: 

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Ændringen, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016, indebærer, at alle sygehuspatienter – uanset om de lider af en fysisk eller en psykisk sygdom – har ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at finde ud af, hvad de fejler inden for 30 dage – forudsat at det er fagligt muligt, og patienten ønsker det.

Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet