Bedre rammer for børn med livstruende sygdomme

06-06-2018

Børn med livstruende sygdomme og deres familier skal have mulighed for frirum, når de er indlagt på hospitalerne. Derfor fordeler sundhedsministeren i dag i alt 1 mio. kroner til tre nye projekter.

Børn med livstruende sygdomme og deres familier skal have bedre og tryggere forhold. Derfor blev der på finansloven for 2018 afsat i alt 76. mio. kroner til at forbedre hjælpen til de ramte familier

Nu udmøntes en pulje til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom og deres familie under hospitalsindlæggelse puljen til tre projekter, der på forskellig vis skal bidrage til at skabe bedre rammer for børnene og deres familier under indlæggelser.

De tre projekter, der får støtte fra puljen er H.C. Andersen Børnehospital, som etablerer er ungemiljø ”Unge Nichen”, ”Legehelte” på Herlev Hospital samt Aalborg Universitetshospital, som arrangerer sjove og bevægelsesfyldte lege for indlagte børn og søskende. Derudover bliver der givet midler til etablering af to børnepalliative familiestuer på Rigshospitalet (BørneUngeKlinikken) i København.

Det er alle gode projekter, der skal være med til at gøre en forskel for børnene og deres familier, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Hun udtaler:

Jeg tror, de fleste kan forestille sig, hvor uendelig svært og tungt det må være at være forælder til et barn med en livstruende sygdom. . I dag er det sådan, at mange børn lever længere med livstruende sygdomme end før – og heldigvis er der også flere, der bliver helbredt. De svære situationer, som de her familier står i kræver at sundhedsvæsenet tager udgangspunkt i de forskellige behov og ønsker, som familierne har. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi støtter nogle projekter, der skal være med til at gøre en svær tid lidt bedre for familierne.

Baggrund

På Finansloven for 2018 blev der samlet afsat 76 mio. kr. over 4 år til at forbedre forholdende for børn med livstruende sygdom og deres familier. Herunder blev der blandt andet afsat 1 mio. kr. til en pulje til etablering af frirum for livstruende syge børn og deres familie under hospitalsindlæggelse i 2018. 

Læs mere om udspillet  

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet