Et skridt nærmere en samlet plan for psykiatrien

28-06-2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over, at Sundhedsstyrelse nu kommer med deres anbefalinger til den kommende plan for psykiatriens udvikling.

Personer med psykiske lidelser skal hjælpes i deres nærmiljø og tidligere, end de gør i dag.

Det peger nogle af Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger til en samlet plan for psykiatriens udvikling på.

Blandt andet derfor vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby lægge vægt på dette, når hun senere i år præsenterer den færdige plan. Ellen Trane Nørby siger: 

Alt for mange danskere har behov for behandling i psykiatrien. Det er ikke optimalt, for livet leves for de fleste borgere i de vante omgivelser uden for sygehuset. Derfor skal der være fokus på forebyggelse og tidlige indsatser i psykiatrien, så borgerne gribes, inden der er behov for mere intensive indsatser på sygehusene. På den måde kan de bedre opretholde en hverdag med skole, arbejde, venner og familie.

Ministeren drøfter senere i dag anbefalingerne ved et rundbordmøde med relevante interessenter på området, som skal give inputs til den kommende psykiatriplan.

Regeringen er i gang

Antallet af børn og unge i psykiatrien er steget med 45 procent i perioden 2010-2016. Derfor er regeringen allerede i gang med nye initiativer, som skal hjælpe børnene og de unge tidligere.

For eksempel har regeringen sammen med satspuljepartierne besluttet at give cirka 214 millioner kroner til, at regionerne kan støtte kommunerne i at hjælpe børn og unge med psykiske udfordringer tidligere. Ellen Trane Nørby siger:

Udfordringer i et barneliv skal ikke have lov at vokse sig så store, at der er behov for en intensiv behandling i psykiatrien. Børn skal have mulighed for at fordybe sig i skolen, hænge ud med vennerne efter skole og have det godt med familien. Derfor skal vi hjælpe børn og unge med ondt i livet tidligere og i deres nærmiljø, så behandlingen klares på mindst mulig indgribende måde. 

Hun mener, at der skal flere af den slags initiativer og tidlige indsatser i den kommende psykiatriplan.

En tidligere indsats løser ikke det hele

Men det er ifølge ministeren også helt essentielt, at planen indeholder tiltag, som kan være med til at reducere brugen af tvang og genindlæggelser og øger indsatsen over for de danskere, der har det allerværst psykisk.

En række af Sundhedsstyrelsens anbefalinger bakker op om dette. Sundhedsstyrelsen foreslår blandt andet, at der laves nationale standarder for den intensive indsats, og at der også er fokus på andre risikofaktorer såsom rygning, kost og fysisk aktivitet. Ellen Trane Nørby siger:

Personer med sværere psykiske lidelser lever i gennemsnit 10-15 år kortere end personer uden psykisk sygdom. Det er derfor vigtigt, at vi også udvikler indsatser målrettet de hårdest ramte. 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens 38 anbefalinger her.


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet