Flere penge skal hjælpe med at få flere til at melde sig som organdonorer

14-06-2018

Stadig flere danskere i flere aldersgrupper vælger at melde sig som organdonorer, men der er forsat mangel på organer, der kan redde liv. Derfor afsætter regeringen og Dansk Folkeparti nu midler til at give Dansk Center for Organdonation et økonomisk løft.

Stadig flere kritisk syge danskere får reddet deres liv ved hjælp af en organtransplantation. Samtidig viser undersøgelser, at danskerne generelt positivt indstillede over for organdonation.
Alligevel er det blot hver femte dansker, der i dag er tilmeldt organdonorregistret. Derfor er det ofte de pårørende til den afdøde, der skal tage stilling til en eventuel donation af organer.
Den situation stiller krav om en bedre oplysningsindsats om organdonation, mener regeringen og Dansk Folkeparti. Derfor får Dansk Center for Organdonation nu i alt en million kroner til i det kommende år at styrke informationsarbejdet om organdonation. Ellen Trane Nørby siger:

Udviklingen går den rette vej på organdonationsområdet, men det er også et vanskeligt område, der kræver god og målrettet information til borgerne om alle de forskellige spørgsmål, man kan gå rundt med. Det er vigtigt, at vi arbejder med at oplyse om, at organdonation kan betyde liv og død for et andet menneske. Det skal ikke være tvivl og manglen på viden, der får nogen til at holde sig tilbage med at melde sig som donorer. Derfor er det også godt, at vi nu giver Center for Organdonation flere ressourcer til at lave mere af det gode og vigtige arbejde, de allerede laver. Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti siger:

For præcis 10 år siden fik Dansk folkeparti sat penge af til opførsel af Dansk Center for organdonation, det har været glædeligt at se, hvordan centeret har udviklet sig, og været med til at sætte fokus på organdonation, samt at vi har kunnet se en stigning af donorer igennem årene. Så hvad kan være bedre end at vi nu i 10 års jubilæumsgave, på samme måde kan afsætte midler fra Dansk folkepartis afsatte pulje på finansloven, så vi kan sikre en stadig udvikling i kampen for flere organdonorer, som så kan redde flere liv i fremtiden.

Jane Heitmann, sundhedsordfører for Venstre siger:

Et nyt organ kan være forskellen på liv eller død for en mor eller far, søn eller datter. Mange har allerede taget stilling, men der er brug for at endnu flere tager positivt stilling til organdonation. Mange vil gerne redde liv, men har af forskellige grunde ikke ladet sig donor-registrere. Så her fra en klar opfordring til at tage stilling. Danmark har brug for flere organdonorer.

May-Britt Kattrup, sundhedsordfører for Liberal Alliance siger:

Som organdonor kan du redde menneskeliv, men det er et personligt valg. Ingen skal føle sig presset og ingen skal føle, at man er et dårligere menneske, hvis man ikke ønsker at donere organer.

Mette Abildgaard, sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti siger:

Vi konservative glæder os meget over, at der nu gives et løft til kommunikationen af muligheden for at blive organdonor. Vi skal have flere danskere til at tage stilling, både for deres egen og efterladtes skyld - og ikke mindst af hensyn til de hvis liv afgænger af et velfungerende donorsystem.

Dansk Center for Organdonation blev oprettet tilbage i 2008 og har torsdag den 14. juni tiårsjubilæum.

Læs mere hos Dansk Center for Organdonation

Baggrund

Dansk Center for Organdonation finansieres gennem penge, der afsættes på finansloven. Centeret arbejder blandt andet med at identificere de forskellige hindringer, der kan være for at melde sig som organdonor og med at pege på nye løsninger til, hvad der kan gøres for at fjerne de forhindringer.
Dansk Center for Organdonation får i dag i alt 8,2 millioner kroner årligt. Fremover vil centeret få øget deres bevilling med en million yderligere for hvert af årene i 2019 – 2021. Samtidig afsættes der i 2018 yderligere en halv millioner kroner ekstra til en ny oplysningskampagne om organdonation.

Fakta om organdonation

  • I de tilfælde, hvor hjernen på en patient dør først, kan organdonation blive en mulighed. Danmark har omkring 150-200 tilfælde om året.
  • Over 80 procent af danskerne angav i 2015, at de har en positiv eller meget positiv holdning til organdonation. På trods af dette er det kun hver femte voksne dansker, der har registreret sig i Donorregistret.
  • Hvis en døende, der er erklæret hjernedød, ikke i levende live har tilkendegivet sin holdning til organdonation enten i Donorregistret, på et donorkort eller mundtligt til familien, så er det de pårørende, der alene skal træffe beslutningen.
  • Over 440 personer står lige nu på venteliste til et nyt organ.
  • I 2017 døde 32 mennesker, før de fik et nyt organ.

National handlingsplan for organdonation

I 2014 blev der lavet en national handlingsplan for organdonation. Formålet er at sikre, at så mange som muligt med behov for et nyt organ får mulighed for transplantation. Handlingsplanen har to overordnede målsætninger:

  • Øge pårørendes accept af donation til 85 procent inden 2020.
  • Øge intensivafdelingernes opmærksomhed på donorer, så max. 5 procent af afdelingerne overser, at en patients tilstand kan føre til hjernedød.

Den seneste status fra Dansk Center for Organdonation viser, at gennemsnitligt over de seneste fem år har 71 procent af de pårørende til hjernedøde patienter sagt ja til en organdonation, når den hjernedøde ikke selv havde taget stilling. Og kun i to procent af dødsfaldene – i alt fire tilfælde - i 2017 var personalet på en intensivafdeling ikke opmærksom på at overveje organdonation af eksempelvis nyre, hjerte, lever og lunger fra en hjernedød patient.
Handlingsplanen har også 23 anbefalinger for bl.a. at bruge det eksisterende donorpotentiale noget bedre, yde bedre omsorg for pårørende til en donor og få flere til at tage stilling til organdonation. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet