Kommuner tager Bedre-bemandingspuljen til sig

04-06-2018

De 500 mio. kr. til ”Bedre bemanding” sikrer både nyansættelser i ældreplejen og at medarbejderne går op i tid.

Det ser rigtigt lovende ud!

Siger Ældreminister Thyra Frank. Sundheds- og Ældreministeriet har nu opgjort, hvordan kommunerne vil anvende midler fra puljen til bedre bemanding, som blev vedtaget med finanslovsaftalen 2018.

Der er stor variation fra kommune til kommune, men samlet viser opgørelsen, at kommunerne forventer at bruge ca. 40 procent på opjustering af arbejdstiden for nuværende medarbejdere og ca. 60 procent på at ansætte nye medarbejdere. I grove tal svarer det til, at der i 2018 samlet set vil blive brugt 300 millioner kroner til nye medarbejdere og 200 mio. kr. til opjustering af de nuværende medarbejderes arbejdstid. Thyra Frank siger:

Det er alletiders, at så stor en del af midlerne går til, at medarbejdere går op i tid. Det er rigtig positivt, at mange har lyst til at arbejde flere timer om ugen. Det viser, at det er helt rigtigt ikke kun satse på at styrke bemandingen i ældreplejen ved at ansætte nye medarbejdere.

Herudover viser tallene, at der er en stort set ligelig fordeling af midlerne mellem hjemmeplejen og plejehjemmene. Thyra Frank fortæller:

Jeg er også rigtig glad for, at kommunerne har valgt at prioritere således, at bemandingsmidlerne kommer både borgerne i hjemmeplejen og på plejehjemmene til gode.

I Finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 millioner kroner årligt til en bedre bemanding på ældreområdet. Midlerne skal bruges i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

For at få andel i midlerne, har kommunerne senest 1. april skullet redegøre for, hvordan de forventer at anvende midlerne til en bedre bemanding på ældreområdet, og hvordan de planlægger at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid i ældreplejen. 

Læs pressemeddelelse "Rammerne for udbetaling af midlerne"

Sådan fordeles bemandingsmidlerne på kommuner:

Bedre bemanding i ældreplejen 2018 fordelt på områder (mio. kr.) Bedre bemanding i hjemmeplejen: 266,4 mio. kr. (53%), bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger: 227,3 mio. kr. (46%) og administration mv. af puljen: 5,6 mio. kr. (5,6%)

Graf over dedre bemanding i ældreplejen 2018 fordelt på indsatser. Nye medarbejdere: 297,2 mio. kr. (60%), opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere: 196,4 mio. kr. (39%) og administration mv. af puljen: 5,6 mio. kr. (1%).

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet