Lille fald på landsplan i brugen af bæltefiksering i psykiatrien

14-06-2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby kalder det bekymrende, at brugen af bæltefiksering i psykiatrien ikke er faldet i tre regioner. Det skygger for glæden over den positive udvikling i de øvrige to regioner.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsens årsopgørelse for anvendelse af tvang i psykiatrien i, der offentliggøres i dag, viser et fald på nationalt plan i anvendelsen af bæltefikseringer over for patienter i psykiatrien. Faldet gælder andelen af personer, der bæltefikseres og brugen af remme af antal indlagte.

Men faldet er primært båret af en positiv udvikling i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er godt nyt at tallene sort på hvidt fortæller, at det er muligt at begrænse brugen af bæltefikseringer. Men det er stærkt bekymrende, at primært to regioner har formået at drive udviklingen det seneste år.

Mindst lige så bekymrende er udviklingen i anvendelse af tvang over for børn og unge under 18 år, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

Der er sket et ganske lille fald nationalt det seneste år, og jeg deler Sundhedsstyrelsens bekymring for, om dette betyder, at vi ikke når målsætningen en reduktion i den samlede anvendelse af tvang i 2020. Desuden er det virkelig bekymrende, at ca. hver femte patient i børne- og ungdomspsykiatrien er udsat for en eller anden form for tvangsforanstaltning, og at der samtidig er sket en stigning i antallet af børn og unge, som tvangsindlægges.

Rapporten viser, at det på landsplan ikke er lykkedes at nedbringe antallet af patienter, der udsættes for tvang, men at tvangsforanstaltningerne generelt er skiftet ud med mindre indgribende former for tvang.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger, at regeringen arbejder videre mod målet:

En reduktion af tvang i psykiatrien ligger regeringen meget på sinde, og derfor vil det også indgå som et væsentligt element i den samlede plan for psykiatriens udvikling, som regeringen offentliggør til efteråret.

Læs hele rapporten: Monitorering af tvang i psykiatrien - opgørelse for perioden 1. januar 2017-31. december 2017 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet