Ny rapport: Patienter med funktionelle lidelser bør have nye behandlingstilbud

18-06-2018

Funktionelle lidelser er hyppige og kan være invaliderende. Derfor skal sundhedsvæsenet arbejde på nye måder for bedre at kunne hjælpe patienter med funktionelle lidelser, lyder det i en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig bør der oprettes specialiserede behandlingstilbud i alle regioner.

Funktionelle lidelser er udbredte. Mellem en og to procent af danskere lider af forskellige former for smerter, som lægerne og sundhedsvæsenet har vanskeligt ved at finde årsagerne til. Samtidig risikerer mange patienter i dag lange og usammenhængende udredningsforløb, som sjældent fører til tilbud om tilstrækkelig og effektiv behandling.

Det fremgår af en ny rapport om funktionelle lidelser, som Sundhedsstyrelsen udgiver i dag.

I rapporten anbefales det blandt andet, at der oprettes særlige behandlingstilbud til patienter med funktionelle lidelser i alle landets fem regioner.

Det er anbefalinger, der er værd at følge, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Hun siger:

Det er rigtig godt og vigtigt, at vi nu får mere noget viden om, hvordan man bedre kan håndtere den her ganske store gruppe af patienter, der plages af forskellige former for smerter, som man ude sundhedsvæsenet i dag ofte har meget svært ved at kortlægge årsagerne til.

Specialiserede tilbud i alle regioner

I rapporten er det et centralt punkt i anbefalingerne, at patienter med svære funktionelle lidelser skal have specialiseret og evidensbaseret behandling, og at regionerne derfor skal også se på, hvordan de organiserer indsatsen på sygehusene.

Samtidig peges der i rapporten på, at behandlings- og udredningstilbud til patienter med funktionelle lidelser varierer væsentligt på tværs af landet og at de flere steder enten slet ikke er tilstede eller er utilstrækkelige.

Derfor anbefales det, at alle regioner opretter specialiserede tilbud til patienter med funktionelle lidelser. Det er anbefalinger, regionerne bør tage til efterretning, mener Ellen Trane Nørby. Hun siger:

Det er vigtigt, at regionerne lærer af hinanden og deler deres erfaringer. I forhold til at lave en bedre behandling til patienter med funktionelle lidelser har man jo allerede gode eksempler med mere specialiseret behandling i Region Midt, og jeg kan kun opfordre regionerne til at skele til de velfungerede tilbud, når de skal kigge på, hvordan de skal indrette tilbud til patienter med funktionelle lidelser, så de kan få en bedre behandling over hele landet.

Læs rapporten ”Funktionelle lidelser - Anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering” fra Sundhedsstyrelsen.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet