Ny revision af pakkeforløb skal sikre kræftpatienter endnu bedre behandling

27-06-2018

Patienter med brystkræft, der skal have en brystrekonstruktion, får nu lettere adgang til et behandlingsforløb, der både er hurtigere og kan give færre indlæggelser med operationer. Det er et af flere nye tiltag, der nu kommer på baggrund af en ny gennemgang af to pakkeforløb til kræftpatienter.

Flere skal overleve kræft, ingen kræftpatienter skal opleve unødig ventetid, patienterne skal være trygge, og deres behandlinger skal være i høj kvalitet. Sådan lød nogle af målene, da regeringen tilbage i 2016 lancerede ”Patienternes Kræftplan - Kræftplan IV”.

I sidste uge viste nye tal så, at langt flere danskere i dag overlever at blive ramt af en kræftsygdom. Læs nyheden fra den 15. juni 2018.

Nu peger en ny revision af to forskellige såkaldte pakkeforløb, som Sundhedsstyrelsen har lavet, så på nye løsninger til, hvordan de forløb kan forbedres og komme til at hænge bedre sammen for patienterne. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 


Det er meget vigtigt, at vi aldrig læner os tilbage, blot fordi det går fremad på kræftområdet. Vi skal hele tiden kigge på, hvordan patienterne får den bedste og mest trygge behandling i vores sundhedsvæsen. Derfor har vi regeringen også sørget for, at det var en del af vores store kræftplan, at kræftpakkerne skulle revideres. Nu ser vi så her et meget konkret eksempel på, hvordan vi kan bruge patienternes erfaringer til at gøre kræftpakkerne endnu bedre.


En operation i stedet for to eller flere

Det er Sundhedsstyrelsen, der i samarbejde med både patienter, pårørende og repræsentanter fra regioner, kommuner, almen praksis og de farlige miljøer på området, har besluttet, hvordan kræftforløbene for bryst – og lungekræft kan gøres bedre og mere sammenhængende for patienterne.

For eksempel kan patienter med brystkræft nu som en del af deres pakkeforløb blive henvist til en ny kirurgisk procedure, hvor fjernelse af bryst (en såkaldt mastektomi) kombineres med brystrekonstruktion i én og samme operation. På den måde kan patienten nøjes med at blive opereret én gang i stedet for at skulle igennem et separat brystrekonstruktionsforløb. Sådan et forløb kan kræve flere operationer og løber som regel over en periode på seks til ni måneder.


Fokus på at inddrage patienternes erfaringer

I deres revision af de to forløb for lunge – og brystkræft, har Sundhedsstyrelsen arbejdet sammen med både fagfolk fra blandt andet regionerne og de praktiserende læger. Samtidig har man også løbende sørget for at tale med kræftpatienter og pårørende for at blive endnu klogere på hvordan kræftpakkeforløbene fungerer i praksis. Som noget nyt får patienterne også deres egen pjece, der på en simpel og overskuelig måde beskriver det forløb, de skal igennem. Ellen Trane Nørby siger:

Det er bare helt grundlæggende vigtigt, at vi har patienterne med ved bordet og sørger for at inddrage både patienterne og deres pårørende og selvfølgelig også de fagfolk, der arbejder med de her ting hver eneste dag. Det er vigtigt at lytte til dem, når vi kigger på, hvad der kan gøres bedre.

Udover pakkeforløb for bryst- og lungekræft er Sundhedsstyrelsen i øjeblikket også i gang med revidere 7 andre kræftpakker for urinveje, gynækologiske kræftformer, hjernekræft og hoved- halskræft. Også her sidder der patienter og pårørende med i de forskellige arbejdsgrupper. 

Baggrund

Som led i ”Patienternes Kræftplan – Kræftplan IV”, der blev lanceret i 2016, fik Sundhedsstyrelsen til opgave at opdatere og revidere udvalgte kræftpakkeforløb, så der bliver mere plads til den enkelte patients ønsker og behov, den faglige udvikling og behovet for at skabe mere helhed mellem behandlingsdelen og den efterfølgende opfølgning i hjemmet, hos egen læge og på sygehuset.

De overordnede rammer for revisionen er beskrevet i Udmøntningsaftalen for Kræftplan IV, som er indgået i samarbejde mellem Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Læs mere her.

I Kræftplan IV er der afsat 1,5 mia.kr. over fire år med Finansloven 17 og satspuljeaftalen for 2017-2020, heraf betydelige midler til kapacitetsudbygning. Hertil kommer 0,7 mia. kr. fra FL16/ØA17 til bl.a. øget kapacitet til kræftudredning. Den samlede Kræftplan er således på 2,2 mia.kr.

Læs ny rapport om kræftoverlevelse i Danmark 2002-2016

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet