Stadig flere læger udskriver medicinsk cannabis

14-06-2018

De nyeste tal om medicinsk cannabis viser, at 135 læger havde udskrevet medicinsk cannabis til i alt 454 patienter ved udgangen af maj.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er glad for, at stadig flere læger udskriver medicinsk cannabis som en del af forsøgsordningen. Ellen Trane Nørby siger:

Det er et tegn på, at det går godt med forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Lægerne skal have tak for at ville være med til at hjælpe en stor gruppe patienter til et forhåbentligt bedre liv med færre smerter på lovlig vis.

Ved udgangen af maj havde hele 135 læger helt konkret lavet recepter på medicinsk cannabis, viser tal fra det Fælles Medicinkort (FMK).

Det er en stigning på over 14 procent siden april. Se tal for april her.

Samtidig har flere patienter fået recepter. Hele 454 patienter havde nemlig ved udgangen af maj fået recept på medicinsk cannabis. Det er en stigning på over 40 procent siden april.

FAKTA – Forsøgsordning med medicinsk cannabis

  • Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft ved årsskiftet og løber over fire år.
  • Der blev afsat 22 mio. kr. til ordningen, som blev stemt igennem af et enigt folketing tilbage i december.
  • Ordningen gør det muligt for patienter med eksempelvis sclerose, rygmarvsskader, kvalme efter kemoterapi eller kroniske smerter at få lægeordineret medicinsk cannabis, hvis de ikke har effekt af relevante godkendte lægemidler.
  • Regeringspartierne og Dansk Folkepart indgik den 22. marts 2018 aftale om at afsætte 64,2 mio. kr. til en tilskudsordning til forsøgsordningens produkter. Da den nye tilskudsordning kræver lovændring og tilpasning af IT-systemer, kan den først træde i kraft i januar 2019. Men alle patienter, der har købt medicinsk cannabis i år, vil til den tid kunne få tilskud med tilbagevirkende kraft.


 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet