Stadig flere patienter får recept på medicinsk cannabis

14-05-2018

Den gode udvikling fortsætter, når det kommer til antal udskrevne recepter på medicinsk cannabis, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Ved udgangen af april havde hele 323 patienter fået recept på medicinsk cannabis, viser tal fra det Fælles Medicinkort (FMK).

Det er en stigning på over 23 procent siden marts. Dermed fortsætter den gode udvikling, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Hun siger:

Det glæder mig, at vi allerede i løbet af de kun fire måneder, hvor forsøgsordningen har eksisteret, allerede har hjulpet over trehundrede patienter til et forhåbentligt bedre liv med færre smerter, og det på lovlig vis. Det er et udtryk for generel opbakning til forsøgsordningen – også fra de over hundrede forskellige læger, der har udskrevet medicinsk cannabis.

Hele 118 læger havde ved udgangen af april udskrevet recepter på medicinsk cannabis. Det er en stigning på 21 procent siden marts.

Det har i forhandlingerne om ordningen været vurderingen, at 500 patienter ville få udleveret medicinsk cannabis i løbet af det første år.

Læs også nyheden om marts-tallene her.

FAKTA – Forsøgsordning med medicinsk cannabis

  • Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft ved årsskiftet og løber over fire år. 
  • Der blev afsat 22 mio. kr. til ordningen, som blev stemt igennem af et enigt folketing tilbage i december. 
  • Ordningen gør det muligt for patienter med eksempelvis sclerose, rygmarvsskader, kvalme efter kemoterapi eller kroniske smerter at få lægeordineret medicinsk cannabis, hvis de ikke har effekt af relevante godkendte lægemidler. 
  • Regeringspartierne og Dansk Folkepart indgik den 22. marts 2018 aftale om at afsætte 64,2 mio. kr. til en tilskudsordning til forsøgsordningens produkter. Da den nye tilskudsordning kræver lovændring og tilpasning af IT-systemer, kan den først træde i kraft i januar 2019. Men alle patienter, der har købt medicinsk cannabis i år, vil til den tid kunne få tilskud med tilbagevirkende kraft.

 

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet