Tilskud og udligning for 2019 er udmeldt til kommuner og regioner

28-06-2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop meddelt kommuner og regioner om tilskud og vilkår for blandt andet særtilskud og lån til brug for budgettet for 2019.

Kommuner og regioner har nu fået de sidste brikker, som de skal bruge til at begynde at lægge budgetterne for næste år. De har nemlig netop fået besked om, hvordan bloktilskud og andre tilskud bliver fordelt i 2019. 

Med udmeldingen fordeles et samlet statsligt tilskud til kommunerne på 62,1 milliarder kroner.

Som noget nyt er der en overgangsordning til de kommuner, som står til tab i udligningen efter den revision af uddannelsesstatistikken, der blev gennemført i 2017. Ordningen gælder i både 2019 og 2020. Men der gives kun tilskud, hvis kommunen ikke sætter skatten op i 2019 og 2020.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Det har været vigtigt for regeringen, at de kommuner, som påvirkes af revisionen af uddannelsesstatistikken, får tid til at tilpasse sig de nye vilkår. Derfor har vi lavet en overgangsordning. Med ordningen undgår vi også, at nogle af disse kommuner bruger et tab som anledning til at sætte skatten op i 2019 eller 2020.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Herudover vil de kommuner, der sætter skatten ned i 2019, kunne få et ekstra tilskud. Tilskuddet udgør op til 75 pct. af det tabte provenu i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022. Det giver mulighed for at få tilskud til at sætte skatterne ned med 250 mio. kr. i 2019.

Kommuner vil i august kunne søge om særtilskud. Rammen for særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner er blevet forhøjet med 102,2 mio. kr. til i alt 300 mio. kr. i 2019.

Regionerne har fået besked om fordelingen af bloktilskud på 96,9 milliarder kroner til at finansiere sundhedsvæsenet og 2,4 milliarder kroner til at finansiere regionale udviklingsopgaver.

De centrale punkter i udmeldingen til kommunerne er:

  • Det samlede statslige tilskud til kommunerne udgør i alt 62,1 mia. kr. for 2019. De 48,9 milliarder kroner fordeles gennem landsudligningen og de 7,1 milliarder kroner gennem ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med et højt strukturelt underskud.
  • Tilskud og bidrag på 3,1 milliarder kroner, som omfordeles mellem hovedstadskommunerne i hovedstadsudligningen, 5,0 milliarder kroner i udligningen vedrørende indvandrere og efterkommere og 10,6 milliarder kroner i beskæftigelsestilskud.
  • Ø-tilskud og tilskud til nedsat færgetakst og andre ordninger for i alt 8,0 milliarder kroner.
  • Fordeling af særtilskud til kommuner i en svær økonomisk situation efter udligningslovens § 17.
  • Der er udmeldt ansøgningsfrister og vilkår for øvrige særtilskud og ansøgning om lån.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef, Mette Gerlach, tlf. 72 28 24 16, mge@oim.dk  

Kontorchef, Dorte Lemmich Madsen, tlf. 25 23 92 66, dlm@oim.dk