Årsopgørelse for kræftpakkeforløb

18-05-2018

Trods fald i et enkelt kvartal i 2017 er sundhedsminister Ellen Trane Nørby tilfreds med årsopgørelse for kræftpakkeforløb.

77 procent af den samlede andel af patientforløb i 2017 blev gennemført inden for standardforløbstiden. Det fremgår af årsrapporten for monitorering af kræftpakkeforløb for 2017, som offentliggøres i dag.

I 2016 blev 80 procent af patientforløbene gennemført inden for standardfristen, og resultatet i 2017 er således lavere end året før.

Jeg er tilfreds med det overordnede niveau. Men 2. kvartal 2017 trækker det samlede niveau ned, og derfor tog jeg en række initiativer sidste år for at styrke kræftområdet. Jeg vil gerne understrege, at det er helt centralt, at alle aktører holder øjnene på bolden, så udviklingen ikke pludselig går i den forkerte retning. Det vi så i 2. kvartal 2017 må bare ikke gentage sig.

Siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i forbindelse med offentliggørelsen.

Markant fald i 2. kvartal 2017 påvirker årsresultatet

Sundhedsministeren henviser til, at 2. kvartal 2017 viste et markant fald i den samlede andel af patientforløb, som blev gennemført inden for standardforløbstiden. I 3. og 4. kvartal 2017 var andelen dog tilbage på det forventede niveau, og på den baggrund er resultatet tilfredsstillende.

Det såkaldte kræftpakkeforløb betyder, at hvis en patient går til sin praktiserende læge med mistanke om kræft, så bliver patienten henvist til et pakkeforløb. Her er de enkelte trin for at blive undersøgt og behandlet for kræft tilrettelagt og booket med bestemte tidsfrister og indhold, så patienter med samme kræftsygdom får det samme forløb over hele landet.

Utilfredsstillende resultater for bl.a. patienter med blærekræft

Der er fortsat udfordringer på nogle områder, viser rapporten. Fx blærekræft, hvor der stadig er en utilfredsstillende lav andel (44 pct.), der gennemføres inden for standardforløbstiden. På regionalt niveau ses fortsat en betydelig variation inden for bl.a. blærekræft og brystkræft. Inden for disse pakkeforløb forekommer der en forskel mellem de enkelte regioner på mellem 38 og 18 pct.

Om årsrapporten 

Årsrapporten adskiller sig fra kvartalsopgørelserne, idet årsrapporternes data giver et mere retvisende billede af, hvor mange kræftpakkeforløb, der reelt gennemføres inden for forløbstiden. Dette skyldes primært, at de meget lange forløb, der ikke når med i de kvartalsvise opgørelser, indgår i årsrapporten. Desuden får man med årsrapporten også et billede af, hvordan det går med de mindre almindelige kræftformer.

Læs mere i årsrapporten

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet