Danske patienter får ret til hurtig genoptræning

24-05-2018

En ny lov skal sikre patienter frit valg til at vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse fra hospitalet.

Nogle patienter venter i dag flere uger på genoptræning efter en indlæggelse, mens andre blot venter få dage.

Forskellene har ført til, at Folketinget nu har vedtaget en lov, som skal sikre patienterne ret til hurtig genoptræning. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby kalder det en milepæl inden for det danske sundhedsvæsen. Ellen Trane Nørby siger:

Et godt behandlingsforløb er ikke nok i sig selv – hurtig genoptræning kan være mindst lige så afgørende for at genvinde funktionsevnen og vende godt tilbage til hverdagen. Jeg er derfor rigtig stolt af, at vi for første gang nogensinde sikrer allerede færdigbehandlede patienter bedre rettigheder.

Endnu et frit valg til patienterne

Helt konkret betyder lovændringen, at patienter fremover frit kan vælge en privat leverandør – fx en privat fysioterapeut - hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse. Ellen Trane Nørby siger:

Det frie valg har, siden den daværende VK-regering indførte det, forvandlet vores sundhedsvæsen. Det har sikret hurtig behandling og reduceret ventelister. Nu sikrer vi dem også hurtig genoptræning.

Initiativet er en del af regeringens fritvalgs-udspil, som Ellen Trane Nørby (V) præsenterede i oktober 2017 sammen med ældreminister, Thyra Frank (LA), minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), og børne- og socialminister, Mai Mercado (KF). Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte midler til initiativet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018.

FAKTA om frit valg til genoptræning

  • KL skal nu indgå aftaler med private leverandører, således at patienter får mulighed for at benytte sig af det frie valg til genoptræning, hvis de venter over syv dage.
  • Det frie valg til genoptræning gælder alle patienter, som har en genoptræningsplan med fra sygehuset.
  • Der er på finansloven afsat 61 millioner kroner i 2018 og dernæst et årligt beløb på 50 millioner kroner til initiativet.
  • Kommuner har i dag allerede mulighed for at inddrage private leverandører i genoptræningsforløbene – eksempelvis har Aalborg Kommune etableret frit valg på nogle typer genoptræning.

Rettelse: Tidligere stod der, at det er kommunerne, der skal indgå aftaler med private leverandører. Det er nu præciseret, så der står, at det er KL, som skal indgå aftaler med private leverandører.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet