Kommuner får hjælp fra specialister til bedre genoptræning for hjerneskadede

23-05-2018

Rigshospitalet og Hammel Neurocenter får penge til at lave et ”rejsehold” af specialister, der skal være med til at hjælpe kommunerne med at give mennesker med erhvervet hjerneskade de rette tilbud.

Den rette effektive genoptræning har stor betydning for at mindske følgerne af en erhvervet hjerneskade.

Derfor skal specialiserede sundhedspersonale fra Rigshospitalets klinik for højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade og Hammel Neurocenter fremover være med til at løfte kvaliteten af de kommunale genoptræningstilbud. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er afgørende, at man får den rette hjælp, hvis man skal komme sig efter en hjerneskade, og vi ved, at der desværre er stor forskel på tilbuddene på tværs af landet. Med den nye udgående funktion håber jeg, at vi styrker den kommunale genoptræning, så det ikke er postnummeret der afgør, hvilke tilbud man får.

Specialisterne fra Rigshospitalet og Hammel Neurocenter kommer til at holde temadage, kurser og lave supervision for kommunernes fagpersonale.

Et servicetjek, som Sundhedsstyrelsen har lavet, har vist, at der en række udfordringer i sammenhængen mellem sygehuse og kommuner og med kvaliteten i kommunernes genoptræningstilbud for personer med erhvervet hjerneskade - som kan variere meget fra kommune til kommune. Ellen Trane Nørby siger:

Målet er at sikre en hurtigere og mere effektiv hjælp af høj kvalitet og i tide. Det er også derfor, regeringen og danske folkeparti har afsat penge, så man fra 1. juli frit kan vælge en anden leverandør af genoptræning, hvis ens egne kommune ikke kan sætte et forløb i gang inden syv dag.

Den nye udgående funktion er en af flere indsatser, som regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 20 mio. kr. til på finansloven 2017. Der udmøntes i denne omgang 2.250.000 til henholdsvis Rigshospitalet og Hammel Neurocenter fra puljen om Udgående funktion fra sygehuse med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering.

Fakta:

• Over 20.000 mennesker i Danmark får hvert år en hjerneskade.
• I 2015 henviste sygehusene mere end 7000 patienter med erhvervet hjerneskade til genoptræning og rehabilitering i kommunerne.
• I finanslovsaftalen for 2017 blev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti enige om at afsætte 20 mio. kr. i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet