Minister: Arbejde mod overbelægning går ikke hurtigt nok

31-05-2018

Det går ifølge en ny evaluering fremad med at implementere Sikkert Patientflow, der skal forhindre overbelægning på sygehusene. Det glæder sundhedsministeren, som dog gerne ser, at der skrues op for tempoet med implementering.

Regeringen har afsat 415 millioner kroner til at bekæmpe overbelægning. Ét projekt er Sikkert Patientflow, som alle akutsygehuse nu er gået i gang med at implementere med eksempelvis tavlemøder og flowkoordinatorer fra projektet Sikkert Patientflow.

Det viser anden afrapportering af evaluering af projektet, som er en del af regeringens Akutpakke mod overbelægning.  

Men set i lyset af, at der stadig er store problemer med overbelægning på nogle sygehuse – særligt i influenzasæsonen – opfordrer sundhedsminister Ellen Trane Nørby sygehusene til at arbejde hurtigere. Ellen Trane Nørby siger:

Vi har med Sikkert Patientflow og en række andre initiativer prioriteret, at sygehusene kan forhindre, at eksempelvis svage ældre patienter ender på en sygehusgang og ikke en patientstue. Alligevel er overbelægning stadig et stort problem på nogle sygehuse. Det skal der tages hånd om. Derfor vil jeg opfordre regionerne til at arbejde hurtigere med at indføre redskaberne fra Sikkert Patientflow mod overbelægning.

Sygehuse skal lære af hinanden

Der er stadig stor spredning på, hvor langt hospitalerne er nået med implementere alt fra tavlemøder til kapacitetskonferencer for at undgå overbelægning.

Derfor planlægges der to seminarer for sygehusene – det første i juni - så de kan lære af hinandens erfaringer. Ellen Trane Nørby siger:

Nogle sygehuse har haft fokus på problematikken i mange år, mens andre først for alvor tog fat i forbindelse med akutpakken. Det giver derfor god mening, at sygehusene mødes og deler erfaringer for at løse problemet i flok. Regionerne skal tage ansvar for at bekæmpe overbelægning, og det er uanset, om man er langt i kampen mod overbelægning eller ej.

FAKTA om Sikkert Patientflow

  • Sikkert Patientflow var oprindeligt er projekt på 12 sygehuse, som sluttede i 2015
  • I februar 2016 indgik regeringen en aftale om en akutpakke, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene.
  • Som en del af akutpakken på i alt 415 millioner kroner i perioden 2016-2019 blev der afsat 88 millioner over tre år til at udbrede initiativerne fra Sikkert Patientflow til alle akutsygehusene i Danmark.
  • Det drejer sig blandt andet om ansættelse af flowkoordinatorer, der har overblik over belægningssituationen på hele sygehuset. Metoderne omfatter daglige tavlemøder på afsnittene og kapacitetskonferencer på sygehusniveau, så fx afdelinger med ledige senge hjælper afdelinger med overbelægning.
  • Selve evalueringen af implementeringen er lavet af konsulentfirmaet CONEXUS og er den anden af i alt tre evalueringer. 

Læs hele evalueringen her. 

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet