Ny analyse: Kræftpatienter venter kortere tid på behandling

16-05-2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over, at kræftpatienter venter kortere tid ud over det fagligt anbefalede på udredning og behandling i pakkeforløb.

Regionerne bruger færre dage ud over det anbefalede, når de undersøger og behandler kræftpatienter i pakkeforløb.

Det viser en ny analyse af perioden 2013-2016 fra Sundhedsdatastyrelsen.

Nogle kræftforløb er ekstra komplicerede og tager derfor længere tid end det fagligt anbefalede. Men når nu et af målene med pakkeforløbene er, at det skal være slut med unødig ventetid på kræftområdet, så er det positivt, at regionerne bruger færre dage ud over det anbefalede på udredning og behandling.

Siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby og fortsætter:

Det er dog samtidig vigtigt, at regionerne fastholder deres fokus på kræftpakkerne for at sikre, at den positive udvikling fortsætter.

Analysen har specifikt haft fokus på de pakkeforløb, hvor forløbstiden var længere end det anbefalede. Derfor kan data ikke sammenlignes med den kvartalsvise og årlige monitorering af kræftområdet.

Generelt er forløbstiderne for pakkeforløb også blevet kortere uanset kræfttype, og flere forløb blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider i perioden 2013-2016. Det er på trods af, at antallet af forløb steg i samme periode.

Find den samlede analyse her.

FAKTA – Hvad er et pakkeforløb?

  • Hvis din læge har mistanke om, at du har kræft, bliver du henvist til undersøgelser og eventuel behandling i et såkaldt pakkeforløb.
  • Forløbet er nøje tilrettelagt ud fra typen af kræft – både hvad angår tid og indhold.
  • Kræftpakkerne blev indført i Danmark i 2008, og der er i dag kræftpakker for 32 forskellige kræftformer.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet