Thyra Frank skal høre hvordan Faaborg-Midtfyn bekæmper depression hos ældre

14-05-2018

Ældreminister Thyra Frank (LA) besøger mandag den 14. maj Faaborg-Midtfyn for bl.a. at høre om kommunens indsats mod ensomhed og depression hos ældre. En uhyre vigtig og tabubelagt dagsorden, mener ministeren, der håber at kunne tage brugbare erfaringer med sig tilbage til Christiansborg.

Mere end ca. 33.000 ældre i Danmark lider ufrivilligt af ensomhed. Konsekvenserne kan være alvorlige: forringet livskvalitet, depression og overdødelighed. I Faaborg Midtfyn forsøger man at gøre noget ved problemet. Ældreminister Thyra Frank siger:

Det er så godt, at Faaborg-Midtfyn tager den her problemstilling alvorligt og arbejder systematisk med at opspore og bekæmpe depression. Hos ældre hænger det ofte sammen med sorg over fx en mistet ægtefælle og ensomhed. Vi ved, at der er mange ensomme ældre, og jeg tror også, der er et stort mørketal – ikke mindst blandt ældre mænd, fordi de kan have sværere ved at tale om det.

Besøget finder sted på Humlehaven Plejehjem, hvor borgmester Hans Stavnsager (S) og medarbejdere fra kommunen og plejehjemmet vil give eksempler fra hverdagen og fortælle om erfaringerne med indsatsen ”Sikkert Seniorliv”.

Ældreministeren skal bl.a. høre, hvordan man samarbejder med civilsamfundet og fx arrangerer månedlige spis-sammen arrangementer med stor tilslutning.

Det er jo social- og sundhedspersonalet, der kan være med til at opspore de sårbare ældre og hjælpe dem ud af ensomheden og over i et fællesskab, hvor venskaber og relationer kan dannes. Og der kan civilsamfundet og de frivillige spille en uvurderlig rolle. Det glæder jeg mig til at høre kommunens erfaringer med.

Siger Thyra Frank, der selv for nyligt har meldt ud, at ensomhed og selvmord blandt ældre bliver et indsatsområde for hende og regeringen.

Ældreministeren er godt på vej til at have besøgt alle 98 kommuner. Hun vægter dialogen med medarbejder, ledelse og politikere i ældreplejen, som en vigtig inspiration og grundlag for hendes virke som minister.

Besøget finder sted mandag den 14. maj 2018 kl. 10.30-11.30 på Humlehaven Plejehjem, Humlehaven 1, 5792 Årslev. Som en del af besøget får ministeren en rundvisning og en mulighed for at hilse på beboerne. Pressen er velkommen under hele besøget.

 

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet