207 patienter har fået recept på medicinsk cannabis

11-03-2018

De to første måneder af forsøgsordningen med medicinsk cannabis er ifølge sundhedsministeren gået godt.

Efter to måneder af forsøgsordningen med medicinsk cannabis har 207 patienter fået recept på et af de to produkter, som er omfattet af ordningen. 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over, at ordningen er ved at være kommet godt i gang:

Det er positivt, at vi allerede nu har hjulpet over to hundrede syge til et forhåbentligt bedre liv med færre smerter på en lovlig og tryg måde.

Det har i forhandlingerne om ordningen været vurderingen, at 500 patienter ville få udleveret medicinsk cannabis i løbet af det første år.

Flere læger udskriver medicinsk cannabis 

Ligesom flere patienter har fået medicinsk cannabis, er det også et stigende antal læger, som udskriver recepterne. 

Ellen Trane Nørby siger:

Jeg glæder mig over lægernes stigende opbakning til forsøgsordningen, da forsøgsordningen også har mødt en del modstand. Lægerne har en vigtig rolle i ordningen, hvis den skal fungere, og de kan også være med til at forhindre, at patienter føler sig nødsaget til at købe produkter på det illegale marked.

I alt har 78 læger nu udskrevet recepter på medicinsk cannabis – 25 læger udskrev recepter i februar og 53 læger i januar. 

FAKTA – Forsøgsordning med medicinsk cannabis

  • Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft ved årsskiftet og løber over fire år.
  • Der er afsat 22 mio. kr. til ordningen, som blev stemt igennem af et enigt folketing tilbage i december.
  • Ordningen gør det muligt for patienter med eksempelvis sclerose, rygmarvsskader, kvalme efter kemoterapi eller kroniske smerter at få lægeordineret medicinsk cannabis, hvis de ikke har effekt af relevante godkendte lægemidler. 
  • Der er p.t. ikke tilskud til patienten ved brug af de to produkter, som er omfattet af ordningen . De koster begge 790 kr. for 5 g.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet