Mennesker med demens skal have bedre træningstilbud

07-03-2018

Fysisk træning kan udsætte demenssymptomer og forlænge perioden, hvor man som demensramt selv mestrer hverdagsaktiviteter. En ny træningsguide skal gøre det nemmere og mere udbytterigt for mennesker, der lider af demens at komme til at træne og lave fysiske aktiviteter.

Der findes allerede træningstilbud målrettet demensramte, men nu forbedres indsatsen landet over med flere tilbud og en træningsguide med inspiration til øvelser og gode råd til planlægning og gennemførsel af fysisk træning og aktivitet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Der bliver gjort en stor indsats mange steder for at skabe gode fysiske aktiviteter for særligt mennesker med en begyndende demens. Både brugere, trænere og pårørende oplever, at livskvaliteten øges og at træningen på mange måder gør en stor forskel.

Hun bakkes på af ældreminister Thyra Frank:

Jeg har fået lov til at overvære flere træningsseancer, når jeg har været rundt i kommunerne, og det er hver gang en meget positiv og opløftende oplevelse. Træningen giver fællesskab, selvtillid og mere overskud til at klare den vanskelige situation, man selv og familien står i, når man har fået en demensdiagnose.

Træningsguiden er udviklet af konsulenthuset PLUSS i samarbejde med Ældre Sagen og Institut for Idræt og Ernæring (KU) og er - sammen med 30 mio. kr. til kommunerne til flere og bedre træningstilbud - et af initiativerne i den nationale demenshandlingsplan.

Se træningsguiden her 

Træningsguiden er udviklet så både borgere og pårørende, frivillige og foreninger samt plejepersonale og andre medarbejdere omkring mennesker med demens kan finde viden, inspiration og praktiske råd om fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens. Guiden består af en træningsdel og en vidensdel.

Thyra Frank siger:

Vi ved, at medarbejderne efterspørger mere viden og rådgivning i forhold til at målrette træningen, så brugerne får mest muligt ud af den. Og der kommer hele tiden ny viden til, som det er vigtigt at få spredt ud, så jeg glæder mig til at høre, hvad de siger til det nye redskab.

Brugere og medarbejdere kan tilgå træningsguiden på fx smartphone eller tablet og her se videoer og øvelser, som gør det let at finde de mest relevante øvelser. Aktiviteterne i træningsguiden er inddelt i fem miljøer, der er kendt fra hverdagen: 1) Eget hjem, 2) Naturen, 3) Træningscenter, 4) Pleje- eller aktivitetscenter og 5) Forening.

Fakta:

Det er regeringen og satspuljeaftalepartierne, der står bag den nationale demenshandlingsplan, der indeholder 23 konkrete initiativer, som skal gøre Danmark mere demensvenligt. Handlingsplanen opstiller tre overordnede mål:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner flere
  • Mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose
  • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent
    frem mod år 2025.

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat 470 mio. kr. til den nationale demenshandlingsplan 2025. Med initiativ 8 blev der afsat i alt 32 mio. kr., til flere og bedre træningstilbud til mennesker med demens. Heraf blev de to mio. kr. afsat til at udvikle en ny træningsguide, som kan understøtte medarbejdere, pårørende og frivillige, der står for fysisk træning og aktiviteter med demensramte.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet