Minister opfordrer kommuner til at lave forårsrengøring i egne regler

11-03-2018

VIVE udgiver i dag rapporten "Selvpåført bureaukrati i to kommuner". Resultatet af et samarbejde om regelforenkling mellem Greve og Horsens Kommuner samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Samtidig sætter regeringen tryk på arbejdet med at forenkle statslige regler.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

VIVE har bistået de to kommuner med en gennemgang af lokale regler og bureaukrati. I Horsens Kommune kiggede VIVE nærmere på rehabiliteringsplaner på beskæftigelsesområdet. I Greve Kommune blev ældreområdet og det personalepolitiske område sat under lup.

Medarbejdere og ledere er enige om, at mange af de lokale regler giver god mening i forhold til at fremme en god kvalitet i det daglige arbejde. De lokale regler kan også give tryghed og forvisning om, at medarbejdere og borgere får en fair og lige behandling.

Men der er også tilfælde, hvor regler opleves som mistillid til, at medarbejderne kan handle fagligt fornuftigt og ansvarligt. Et eksempel er en regel om, at ældre skal ernæringsscreenes, hvis vægten svinger mere end 1 kilo. Denne regel opfattes som overflødig af såvel ledere som medarbejdere. Vægtudsving på 1 kilo kan jo skyldes tidspunkt for vejning, tøjets vægt og meget andet. Et andet tilfælde er en beskrivelse af elementer, som skal bidrage til ”det gode måltid”. Her oplever medarbejderne ikke, at de har behov for at lære at dække bord eller få beskrevet ned i detaljen, hvordan lys og servietter bidrager til et godt spisemiljø.

Rapporten fra VIVE peger også på, at der kan være problemer med medarbejdernes kendskab til regler, opdatering af regler og tilgængeligheden af reglerne. Det kan så føre til, at reglerne slet ikke anvendes. Og i sidste ende kan det underminere formålet med reglerne.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger: 

”Foråret står for døren. Det gode gamle begreb forårsrengøring er også relevant i kommunerne. For på trods af mange års fokus på at begrænse bureaukratiet bliver der ved med at dukke eksempler op på regler, som de ansatte kan opfatte som mistillid til deres faglighed. Eller bare som småskøre og verdensfjerne. Jeg håber, rapporten fra VIVE kan inspirere andre kommuner på samme måde, som den inspirerer mig. Vi skal blive ved med at kigge på, hvordan vi kan gøre hverdagen for de ansatte og sagsgangene i kommunerne enklere. Det gør vi ved at holde stift fokus på den statslige afbureaukratisering overfor kommunerne. Men også ved at kommunerne undgår bureaukratiske benspænd for sig selv.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Arbejdet med at rydde ud i overflødige regler supplerer Økonomi- og Indenrigsministeriets arbejde med at forenkle statslige regler. Det gør ministeriet blandt andet med frikommuneforsøgene og udfordringsretten. Regeringen har desuden sendt et lovforslag i høring, som skal åbne for, at borgere med flere og komplekse behov kan få en tværgående indsats i én samlet plan. Regeringen arbejder også med sammenhængsreformen, som præsenteres senere på foråret.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Fuldmægtig Linea Birch Hansen, lbih@oim.dk, tlf. 72 28 25 57