Regeringen sætter plejehjem, dagtilbud og botilbud fri i nyt forsøg

05-03-2018

En række plejehjem, dagtilbud og botilbud kan se frem til at blive undtaget fra statslige regler og kommunal regulering. Det sker som led i et forsøg, hvor regeringen vil etablere friinstitutioner som led i arbejdet med Sammenhængsreformen.

Kvaliteten i opgaveløsningen på plejehjem, i dagtilbud og sociale botilbud skal styrkes til gavn for borgerne, og medarbejderne skal have større frihed til at bruge deres faglighed i dagligdagen. Det mener regeringen, som derfor forsøgsvis vil fritage institutioner og kommuner fra bl.a. statslige regler og kommunal regulering.

Og ifølge innovationsminister Sophie Løhde spiller medarbejdere på plejehjem, dagtilbud og botilbud en vigtig rolle i forsøget med friinstitutioner, der er et led i regeringens kommende Sammenhængsreform, som bl.a. skal give medarbejderne i den offentlige sektor mere tid til kerneopgaverne.

Sophie Løhde siger:

Det er ofte medarbejderne og kommunerne, der ved, hvor registreringskrav eller regler står i vejen for at levere den bedst mulige velfærd til borgerne. Derfor giver det god mening at lade dem pege på regulering, som de gerne vil fritages fra, så kvaliteten i opgaveløsningen kan styrkes i dagligdagen, og de kan få mere tid til kerneopgaven. På den måde er forsøget med friinstitutioner også en tillidserklæring til de mange dygtige medarbejdere, der hver dag knokler i den offentlige sektor.

Kommunerne kan ansøge om at blive en del af forsøget fra marts til april. Herefter bliver kommunerne en del af et partnerskab med andre kommuner, institutioner, ministerier og andre relevante aktører.

Find ansøgningsskema her

Ældreminister Thyra Frank:

Det er ofte ude i virkeligheden, at de bedste idéer opstår. Det er der, man for alvor kan se tingene i en sammenhæng – hvordan man gør tingene mest fornuftigt med borgeren i centrum. Så jeg glæder mig meget til at se, hvilke idéer de kommuner og plejehjem, der kommer til at deltage, bringer til bordet. Jeg er ikke i tvivl om, at det er noget, vi politikere - og kommuner landet over, vil kunne blive inspireret af.

I partnerskaberne udpeges statslige regler, kommunal regulering eller lokale krav, som kommunerne kan fritages fra som et led i forsøget.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Sociale botilbud og dagtilbud til børn er i forvejen områder, hvor der er stort lokalt råderum. Nu bliver der endnu mere frihed til at sætte nogle rammer, som institutionerne mener, kan give en bedre kvalitet i deres arbejde. Det er vigtigt, at borgernes retssikkerhed bliver tænkt med hele vejen. Det bliver interessant at se, om det med initiativet er muligt at skabe endnu bedre kvalitet end i dag.

Selv om institutionerne får mere frihed, betyder det ikke, at der er frihed til at svække på service eller borgerens retssikkerhed. Institutionerne skal leve op til de klare resultatmål, som opstilles i forbindelse med etablering af friinstitutionerne.

Fakta om forsøg med friinstitutioner:

Kommuner kan søge om at være en del af forsøget med friinstitutioner fra marts til maj 2018. I maj 2018 etableres partnerskaberne.
Frem til september 2018 skal parterne konkretisere, hvilken regulering institutionerne gerne vil fritages fra.

Der laves tre partnerskaber, så der bliver et partnerskab på ældreområdet, dagtilbudsområdet og på området for sociale botilbud. I hvert af partnerskaberne indgår tre kommuner. Det vil sige, at i alt ni kommuner kan deltage i forsøget.

I hvert partnerskab er der tre kommuner, som hver kan tilmelde to institutioner på det respektive område.
Hvis institutionerne vil fritages fra statslig regulering, håndteres det af de relevante fagministerier.

Der bliver opstillet klare resultatmål for institutioner, som institutionerne måles på gennem perioden.

Der vil være regler, som det af hensyn til borgernes retssikkerhed ikke er hensigtsmæssigt at dispensere fra. Det gælder bl.a. regulering af magt og tilsyn på institutionerne.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet