Regionerne overholder ikke hjertepatienters rettigheder

20-03-2018

Nye tal viser, at regionerne stadig halter bagefter, når det kommer til at overholde udredningsretten på hjerteområdet – og ventetiden på behandling er for lang. Værst står det dog til i Region Hovedstaden.

Hjertepatienter venter alt for længe på en række operationer, og udredningsretten bliver alt for ofte ikke overholdt.

Sådan lyder konklusionen oven på offentliggørelsen af monitoreringen af hjerteområdet for 3. kvartal i 2017.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er slet ikke godt nok, når patienternes rettigheder i sundhedsvæsenet ikke overholdes. Længere udredningstid og ventetid på behandling kan få alvorlige konsekvenser for hjertepatienten. Regionerne skal derfor gøre en ekstra indsats for at udrede og behandle patienterne til tiden.

I Region Hovedstaden står det værst til

Udredningsretten bliver overholdt i ca. 80 procent af tilfældene, hvis alle regioner medtages i regnestykket. Men i Region Hovedstaden er det kun 60 procent af hjertepatienterne, hvor udredningsretten bliver overholdt.

Over halvdelen af hjertepatienterne i hovedstadsområdet venter også over 45 dage på forskellige typer hjerteoperationer såsom hjerteklapoperationer.

Ellen Trane Nørby siger:

Ventetiden betyder, at nogle hjertepatienter får et unødigt langt sygdomsforløb, hvor situationen også kan forværres. Men ikke nok med det, går ventetiden jo også ofte ud over hverdagslivet med fritidsaktiviteter, familie og arbejde. Jeg kan derfor ikke understrege nok, at Region Hovedstaden skal få gjort noget ved problemet og politisk prioritere området og patienterne.

Se alle tallene her.  

Fakta om udredningsretten og udvidet frit sygehusvalg:

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Ændringen, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016, indebærer, at alle sygehuspatienter – uanset om de lider af en fysisk eller en psykisk sygdom – har ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at finde ud af, hvad de fejler inden for 30 dage – forudsat at det er fagligt muligt, og patienten ønsker det.

Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet