Samtalen om ”Det gode ældre liv” skal ud i forsamlingshusene

23-03-2018

Værdier og holdninger i ældreomsorgen skal debatteres i bl.a. forsamlingshuse og på plejehjem rundt omkring i landet. Som udgangspunkt for samtalerne lancerer ældreminister Thyra Frank i dag et katalog med hendes visioner for området og starter den første samtale på Filskov Friplejehjem.

Regeringen og Dansk Folkeparti har ved de seneste tre finanslovaftaler prioriteret ældreområdet højt. Samlet betyder aftalerne, at der nu er afsat cirka to mia. kr. mere årligt, end da regeringen kom til, og ved finanslovsaftalen for 2018 var ældreområdet dét velfærdsområde, som fik tilført flest nye midler.

Men der er stadig et stort behov for at tale retning og værdier, mener ældreministeren:

Det enkelte menneskes følelse af at blive respekteret og værdsat afhænger i høj grad af måden, de bliver mødt og set på. Derfor er det uendelig vigtigt, at vi hele tiden har fokus på holdninger og værdier i ældreomsorgen.

Visionerne bygger på fire pejlemærker for den gode ældrepleje: 1) Styrkelse af de ældres selvbestemmelse, 2) Bedre plads til de pårørende, 3) Adgang til fællesskabet for alle og 4) Mere nærvær ved livets afslutning.

Se regeringens ældrepolitiske visioner her

Thyra Frank siger:

Disse fire pejlemærker er helt centrale for en værdig ældreomsorg, og mange steder er man særdeles opmærksom på værdierne. Men vi skal have alle med og aldrig slippe værdierne af syne. Derfor glæder jeg mig til at komme i dialog med borgere, kommuner, ældreråd, pårørende, medarbejdere og ledere landet over. Hvis man har brug for hjælp og ikke længere føler, at man har indflydelse sin egen hverdag, kan man let miste lysten, troen og viljen til livet. På samme måde er det med ensomhed. At føle sig uønsket alene forringer livskvaliteten og kan i værste fald øge dødeligheden. Derfor er pejlemærkerene om selvbestemmelse og adgang til fællesskabet så utrolig vigtige.

På Filskov Friplejehjem skal Thyra Frank møde beboere, pårørende og personale og tale med dem om de værdier de har i højsædet og i den kommende tid vil ældreministeren invitere ældrerådene i kommunerne til dialog om det, der for hende er en hjertesag, nemlig værdighed i ældreplejen. 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet