Stor fælles indsats: Flere skal dyrke idræt

07-03-2018

Regeringen har en vision om, at flere danskere skal være idrætsaktive.

For når vi bevæger os og dyrker idræt, skaber det oplevelser og fællesskaber og kan bidrage til bedre sundhed og beskæftigelse.

Derfor nedsætter Beskæftigelsesministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Kulturministeriet tre arbejdsgrupper med deltagelse af en række andre ministerier og eksterne parter, som skal undersøge, hvordan danskerne kan dyrke mere idræt og samtidig opnå bedre sundhed og øget tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kulturminister Mette Bock siger:

Jeg er utrolig glad for, at vi nu får igangsat det her vigtige arbejde. Vi har generelt en høj idrætsdeltagelse i Danmark, men der er nogle grupper af borgere, som vi ikke har med i fællesskabet, og hvis vi skal have dem med, så skal vi løfte i flok. Ved at dyrke idræt i og uden for foreninger kan man knytte bånd på kryds og tværs af sociale- og kulturelle skel, og det kan styrke sammenhængskraften i Danmark.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

Det er vigtigt, at flere bliver en del af idræts- og foreningslivet. Det styrker sammenhængskraften i lokalsamfundet, og et aktivt liv kan være med til at forebygge nedslidning af kroppen og støtte op om den indsats, der bliver gjort for et godt arbejdsmiljø. Det er ikke bare godt for den enkelte men også for samfundet, da man kan blive længere på arbejdsmarkedet. Derfor ser jeg meget frem til resultaterne fra arbejdsgrupperne.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

En sund livsstil tager blandt andet afsæt i, at vi bevæger os, og at spille bold eller løbe sammen med andre i en idrætsforening er et rigtig godt udgangspunkt. Både børn, voksne og ældre får et fællesskab, der hjælper med at holde motivationen til at blive sundere oppe. Jeg mener, at der er et stort potentiale i, at vi bliver bedre til at tænke motion og sundhedstilbud sammen.

Om arbejdsgrupperne

Med afsæt i regeringsgrundlaget og som opfølgning på et temamøde om idræt, som statsministeren afholdt på Marienborg i september 2017, har regeringen besluttet at nedsætte tre arbejdsgrupper. De skal afdække, hvilke uudnyttede potentialer der er for at gøre danskerne mere idrætsaktive i og uden for foreningslivet, og om der kan iværksættes gode samarbejdsinitiativer, som kan øge tilknytningen til arbejdsmarkedet og bidrage til øget sundhed.

Arbejdsgruppen, som skal kigge på idræt i et beskæftigelsesperspektiv, er sammensat af repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet (formand), Udlændinge- og Integrationsministeriet, Børne- og Socialministeriet, DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), KL, DA, LO og Danske Handicaporganisationer.

Arbejdsgruppen, som skal kigge på idræt i et sundhedsperspektiv, er sammensat af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet (formand), Kulturministeriet, DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), Lægeforeningen, Danske Fysioterapeuter, Danske Regioner, KL, herunder udvalgte kommuner, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen.

Endelig er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Kulturministeriet (formand), Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet, som får til opgave at kigge særligt på ministerielle tiltag og samle op på hele arbejdsgruppearbejdet.

Arbejdet starter med det samme, og arbejdsgruppernes forslag forventes at være færdige i sensommeren 2018. Kulturministeriet, DIF og DGI afholder i efteråret en konference, hvor der gøres status for arbejdet med at gøre flere danskere idrætsaktive.

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet