Bred aftale om ghettorepræsentanter

26-11-2018

S går med i aftale om ghettorepræsentanter, som er indgået mellem regeringen og DF. Samtidig får de tre ghettorepræsentanter et bredere mandat.

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt, at en ny lov om ghettorepræsentanter også skal gælde daginstitutionsområdet. Det betyder, at ghettorepræsentanterne nu også i særlige tilfælde kan stille begrundede forslag til kommuner om fordeling af børn i daginstitutioner.

Socialdemokratiet har dermed tilsluttet sig den politiske aftale om ghettorepræsentanterne, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i august.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger: 

”Jeg er meget tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget står bag ghettorepræsentanterne. Det er vigtigt, når de over mange år skal arbejde for, at vi når målet om, at der i 2030 ikke længere skal være ghettoer i Danmark.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Den nye, brede aftale betyder, at der kommer et ændringsforslag til det lovforslag om ghettorepræsentanter, Folketinget er ved at behandle. Aftalen har også haft betydning for det lovforslag om almenboligområdet, som blev vedtaget den 22. november.

Fakta om ghettorepræsentanterne

  •         De skal følge indsatserne rettet imod ghettoområder og udsatte boligområder.
  •         De vurderer indsatserne. De kan også anbefale myndigheder og boligorganisationer at ændre dem.
  •         De følger udviklingen i forhold til milepæle i helhedsplanerne for boligområderne. Blandt andet om det lykkes at få antallet af ghettoer bragt ned, og hvad kommunerne gør for at hjælpe udlændinge til at rejse tilbage til deres hjemland.
  •         De skal i særlige tilfælde kunne fremsætte begrundede forslag over for en kommune.

 

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

  

Kontaktoplysninger til aftalepartiernes ordførere

Kommunalordfører Magnus Heunicke, Socialdemokratiet, tlf. 61 62 44 35

Kommunalordfører Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti, tlf. 61 62 45 25

Kommunalordfører Jan E. Jørgensen, Venstre, tlf. 33 37 45 51

Kommunalordfører Laura Lindahl, Liberal Alliance, tlf. 61 62 45 71

Kommunalordfører Orla Østerby, Det Konservative Folkeparti, tlf. 61 62 49 14