Ellen Trane Nørby, Tommy Ahlers og Eva Kjer Hansen taler om præstationspres og stress

30-11-2018

Mandag den 3. december er der møde i regeringens Stresspanel. Denne gang er det de unges stress og mistrivsel, der er på dagsordenen.

Stadig flere danske kæmper med stress og stressrelaterede problematikker. Det gælder i meget høj grad også for de unge, som i stadig højere grad kæmper med stress og dårligt mentalt helbred. 
Den seneste Nationale Sundhedsprofil viste, at ca. 41 procent af alle unge kvinder mellem 16 og 24 år oplever et højt stressniveau – mod 33 procent i 2013. Og ca. 13 procent af de 16-24-årige unge mænd har et dårligt mentalt helbred – mod ca. 8 procent fire år tidligere.

Derfor er unges mistrivsel - og ikke mindst hvad man konkret kan gøre for at færre unge oplever at blive stressede - også det overordnede tema, når Det Nationale Stresspanel mødes hos Studenterrådgivningen i København. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Stress rammer alt for mange danskere. Det gælder desværre også mange af vores unge, der oplever, at problemer med følelsen af pres og alt for mange ting, de føler, de skal leve op til, går hen og udvikler sig til alvorlige psykiske problemer. Det er meget trist tendens, vi ser i de her år, og det er noget, jeg som sundhedsminister tager yderst alvorligt. Vi har pligt til at hjælpe de unge så tidligt som vi overhovedet kan. I det arbejde har vi brug for alle gode ideer til hvad der kan gøres, og derfor glæder jeg mig også rigtig meget til at tale med de unge på Studenterrådgivningen.


Uddannelses - og forskningsminister Tommy Ahlers siger:

Det rører mig, at så mange unge er stressede og har ondt i livet. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. På de videregående uddannelser er det vigtigt, at man som studerende ikke er så bekymret for at begå fejl, at man ikke tør udfordre sig selv. Man skal i stedet lære af sine fejl og være åben omkring, at ingen er perfekt - det hjælper også andre. Jeg glæder mig rigtig meget til mødet i Stresspanelet, hvor vi skal vende den her vigtige udfordring og tale om, hvordan vi kan gøre op med nulfejlskulturen.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen siger:

Vi står over for en generation af unge, der er stressede og mistrives. Særligt de unge kvinder er udsatte. Noget af det, der kan være med til at gøre livet svært, er måske en kultur, hvor reglerne for, hvordan vi behandler hinanden online, ikke er helt tydelige. Alt for mange unge, og særligt unge kvinder, får deres grænser overskredet, f.eks. med stødende beskeder og deling af billeder på internettet. Derfor er det vigtigt, at tale med de unge om, hvordan vi behandler hinanden i det virtuelle rum.

På programmet er blandt andet et oplæg ved ”Pusterummet” - en frivillig, non-profit organisation, der drives af medicinstuderende fra Københavns Universitet. Her har undersøgelser om de studerendes trivsel og har vist, at 47 procent af de studerende på det sundhedsvidenskabelige fakultet i dagligdagen oplevede fysiske stresssymptomer som hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær i forbindelse med deres uddannelse.

Mødet finder sted mandag den 3. december 2018 kl. 9-14.00 hos Studenterrådgivningen, Dronningens Tværgade, 30, 2, 1302 København K. Journalister er velkomne fra kl. 8.45.


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet