Regeringen vil regulere en del af markedet for lægemidler for at sænke listepriserne

05-11-2018

Regeringen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil føje endnu et redskab til værktøjskassen i forsøget på at sænke listeprisen på lægemidler i Danmark. Et eksternt referenceprissystem (ERP) skal regulere den del af markedet, der ikke er dækket af frivillige prisaftaler.

Danmark skal følge efter en lang række europæiske lande, der allerede bruger et såkaldt eksternt referenceprissystem (ERP) til at holde listepriserne på medicin på niveau med nabolandene. Det har regeringen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby besluttet. Ellen Trane Nørby siger: 

Jeg så egentlig hellere, at markedet regulerede sig selv, og mange medicinalvirksomheder i Danmark har allerede forpligtet sig til frivillige prisaftaler, der hindrer priserne i at stikke af. Men der er desværre en del af markedet, som ikke indgår i aftalerne – og dem vil vi fremadrettet regulere med lovgivning.

Eksempelvis er Norge og Sveriges udgangspunkt for at købe sygehusmedicin til gode priser bedre, fordi de har lavere listepriser end Danmark. To nye analyser, som Sundheds- og Ældreministeriet har fået lavet, viser bl.a., at listeprisen på sygehusmedicin er 10 pct. lavere i Sverige og 13 pct. lavere i Norge.

Regeringen har taget flere initiativer for at sikre rationelt lægemiddelindkøb og for at sikre innovative produkter til patienter – bl.a. ved en særskilt samarbejdsaftale med Norge og med de frivillige prisaftaler, som skal genforhandles med Lægemiddelindustrien (Lif) nu.

Nu laver vi et ERP. Men vi vil også gerne fortsætte aftalesporet – derfor bliver der også mulighed for det for virksomhederne. Det kan være til fordel for patienter og sygehuse og for den danske life science-strategi.

ERP er et benchmarking-system for loft over listepriser, der kommer til at dække 200-300 udenlandske medicinalvirksomheder, som samlet sælger medicin i Danmark for mere end 6 mia. kr. Under loftet konkurrerer virksomhederne så om markedet. Virksomhederne skal fremadrettet indrapportere priser på deres produkter i ni udvalgte lande. Heraf udregnes den danske listeprispris som et gennemsnit.

Systemet skal gælde for tilskudsberettiget og sygehusforbeholdt medicin, som ikke er omfattet af de frivillige prisloftsaftaler med Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen (Lif).

BAGGRUND

Udgifterne til sygehusmedicin er på 10 år steget med mere end 50 pct. I 2018 forventes det, at staten bruger mere end 9 mia. kr. på sygehusmedicin. Samtidig forventes udgifterne til tilskudsmedicin at være svagt stigende.

Det nye prisloftsystem skal sammen med de øvrige mekanismer på pris- og tilskudsområdet styrke patienternes adgang til medicin ved at imødegå de stigende medicinudgifter.

Det eksterne referenceprissystem skal vedtages ved lov. Lovforslaget forventes fremsat i efteråret 2019 og vil efter planen blive introduceret i 2020.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet