Tre ø-kommuner får økonomisk hjælp

30-11-2018

Med aftalen om Finansloven for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti får Ærø, Samsø og Læsø kommuner en økonomisk håndsrækning.

Regeringen og Dansk Folkeparti har med Finansloven for 2019 aftalt at gøre en særlig indsats for de mindste og vanskeligt stillede ø-kommuner med strukturelle udfordringer. Derfor får de tre kommuner Læsø, Samsø og Ærø hver 10 millioner kroner i ekstra tilskud i både 2019 og 2020.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Læsø, Samsø og Ærø er blandt landets mindste kommuner. Dermed har de svært ved at opnå samme stordriftsfordele som andre kommuner. Dertil kommer, at de har et lavt beskatningsgrundlag og en stigende andel af ældre. Det kan gøre det svært at få økonomien til at hænge sammen. Her vil det nye tilskud være en hjælp.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Overgangsordninger

Tilskuddet til de tre kommuner kommer oveni to overgangsordninger i forhold til den kommunale udligning. Med aftalen om Finansloven for 2019 har regeringen og Dansk Folkeparti også aftalt at lave en overgangsordning på 700 millioner kroner i både 2019 og 2020 til 85 kommuner. Disse kommuner har et tab i udligningen som følge af nye regler for, hvordan ældreudgifter opgøres i budgetterne.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Kommunerne kan kun få del i denne overgangsordning, hvis de undlader at sætte skatten op i 2020. De skal jo ikke opkræve flere penge fra borgerne end nødvendigt. Det svarer til den anden overgangsordning for kommuner, der taber på udligningen som følge af ny statistik for udlændinges uddannelse.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Overgangsordningen om statistik for udlændinges uddannelse indgik i aftalen mellem regeringen og KL fra juni.

Færger

I Finanslovsaftalen indgår også, at der sættes ekstra 5,3 mio. kr. om året fra 2019 af til billigere færgebilletter på passagerområdet. Baggrunden er ændringer i færgernes trafik- og omsætningstal. Det betyder, at nogle kommuner ville stå til at få mindre i tilskud end tidligere, mens andre ville få mere. De forskydninger har regeringen og alle Folketingets øvrige partier valgt at kompensere. Samtidig sætter Finanslovsaftalen 15 mio. kr. af i årene 2019-2022 til at dække et eventuelt driftsunderskud for en standardfærge, som landets 18 kommuner med egne øer kan leje, hvis deres egen færge går i stykker eller skal i dok.

Ankestyrelsen

Aftalen om Finansloven for 2019 betyder også, at der bliver sat penge af til at forkorte sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen. Målet er, at sagsbehandlingstiden for de fleste sager kommer ned på 13 uger, og at sager om boligstøtte, pension, børnetilskud og sygedagpenge kan løses på 10 uger. Til det får Ankestyrelsen i 2019 35 millioner kroner oveni den eksisterende bevilling.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

De ekstra penge skal gå til, at borgerne i mindre grad vil skulle sætte deres liv på pause, mens de venter på svar fra det offentlige. Det er godt for borgernes retssikkerhed, der er en hjertesag for mig.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16