Videnscenter for Værdig Ældrepleje åbnes

29-11-2018

Nationalt Videnscenter for Værdig Ældrepleje vil få stor betydning for værdigheden i omsorgen for ældre, sagde ældreminister Thyra Frank i sin åbningstale.

Indflydelse på eget liv og respekt for forskellighed er kerneværdier i en værdig ældrepleje, lyder det fra ældreminister Thyra Frank, som i dag deltager i åbningskonferencen på Videnscenter for Værdig Ældrepleje i Middelfart. Ældreminister Thyra Frank sagde i sin tale:

Ældre mennesker er lige så forskellige og unikke som tidligere i livet. Og mister man først retten til at være forskellig, så mister man også let gnisten, lysten og troen på livet. Derfor bør både politikker, projekter, omsorgen og plejen tilrettelægges på en måde, så vi sikrer, at man blandt andet til at leve et liv, der i videst muligt omfang minder om det liv, man valgte at leve, inden man fik brug for hjælp.

Konferencen markerer åbningen af det Nationale Videnscenter for Værdig Ældrepleje, som skal løbe fra 2018-21, og som har opbakning fra alle partierne bag satspuljen. Formålet med videnscentret er at understøtte kommunerne i at skabe mere værdighed i ældrepleje med blandt andet tilbud om kompetenceudvikling, rådgivning og deling af nyeste viden og best practice-metoder.

Ældreministeren udtrykte glæde over, at satspuljepartierne sammen har fundet de 60 millioner kroner, så der både etableres et værdighedscenter og tilknyttes et rejsehold, der skal hjælpe kommunerne med at skabe en endnu mere værdig ældrepleje lokalt.

Mange gode eksempler ude i landet

I forbindelse med ældreminister Thyra Franks besøg i alle landets 98 kommuner har hun oplevet masser af steder, hvor engagerede medarbejdere spreder livsglæde og sikrer livskvalitet og værdighed i dagligdagen for landets ældre:

Det fortæller mig en hel del om, at tryghed, værdighed og respekt netop skabes lokalt på plejehjem og i hjemmeplejen af hver enkelt medarbejder gennem faglighed, omsorg og medmenneskelighed. Men jeg ved også godt, at det kræver meget af dem, der arbejde med og for de ældre at holde hovedet koldt og hjertet varmt. For værdighed er ikke bare noget, der er en opskrift til. Brug derfor rejseholdet og videnscentret til at gøre værdier til konkrete, mærkbare og positive forskelle for de ældre hver dag.

Læs mere om åbningskonferencen og det nationale Videnscenter for Værdig Ældrepleje.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet