Mistanke i Socialstyrelsen om groft underslæb

09-10-2018

Meget tyder på, at Tilskudsadministrationen i en lang årrække har været ramt af underslæb af grov og systematisk karakter.

Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriets departement har de sidste to uger sammen med eksterne eksperter arbejdet på at afdække omfanget af en stor sag om svindel med offentlige midler.

Der er tilsyneladende tale om en mangeårig og betroet medarbejder, der i en lang årrække helt systematisk har misbrugt sin stilling. Den foreløbige undersøgelse indikerer, at der er tale om uberettiget tilegnelse af et beløb på omkring 111 millioner kroner i perioden 2002-2018. Sagen er politianmeldt, og der er bestilt to eksterne undersøgelser, som skal klarlægge sagen.

Børne- og socialminister Mai Mercado udtaler:

Jeg er dybt rystet over, at der tilsyneladende er blevet svindlet med penge, der jo skulle gå til udsatte grupper. Det er fuldstændig uhørt, at det har kunnet ske. Sagen efterforskes af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvorfor jeg ikke kan gå i detaljer, men jeg kan sige klart, at jeg vil sikre, at vi får fuldstændig klarhed over, hvad der er sket, og hvordan kontrolsystemerne over en lang årrække har kunnet svigte.

Folketinget blev orienteret så hurtigt, som det var muligt. Desuden har jeg også bedt om to eksterne undersøgelser. Først og fremmest skal vi have alt frem for at sikre, at det ikke sker igen, men det er også vigtigt for mig at få et klart svar på, om der kan placeres et ansvar for, at kontrollen har svigtet.

- Mai Mercado

Der vil blive afholdt pressebriefing om sagen i Børne- og Socialministeriets departement kl. 12.00, hvor børne- og socialminister Mai Mercado og departementschef Jens Strunge Bonde vil være til stede.

For oplysninger om den strafferetlige efterforskning henvises til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Faktaark

Se faktaark om sagen inkl. tidslinje for forløbet omkring svindlen

Yderligere oplysninger

Pressechef i Børne- og Socialministeriet Martin Hein, mhei@sm.dk , tlf. 4185 1483

Presseansvarlig Simon Gosvig hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, www.anklagemyndigheden.dk , tlf.: 7268 9054