Ny rapport giver overblik inden sundhedsreformen

05-10-2018

Sundhedsvæsenet står over for store udfordringer i form af flere ældre og kronisk syge borgere. Det viser analyser fra Sundheds- og Ældreministeriet, der ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby danner et solidt vidensgrundlag for den kommende sundhedsreform.

Frem mod 2030 vil der komme knap en kvart million flere personer på over 75 år, og samtidig forventes antallet af borgere med KOL, diabetes og multisygdom at stige.

Det viser analyser fra Sundheds- og Ældreministeriet udgivet i ”Sundheds- og Ældreøkonomiske Analyse – kontaktmønstre på tværs af sektorer blandt befolkningen, kronikere og ældremedicinske patienter”, der beskriver den fremtidige befolkningsudvikling og befolkningens nuværende kontaktmønstre på tværs af sundheds- og ældreområdet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er selvfølgelig positivt, at vi lever længere. Men jo højere alder, jo større risiko for sygdom. Det stiller nye krav til vores sundhedsvæsen. Vi skal have styrket nærheden og sammenhængen. Netop derfor præsenterer vi inden længe en sundhedsreform, der skal sikre, at flere patienter kan modtage behandling tættere på, hvor de bor, uden at der gås på kompromis med kvaliteten. Det er også nødvendigt for at sikre mere tid til medarbejderne og patienter med komplicerede lidelser, som kræver specialiseret behandling.

Analyserne giver ifølge ministeren et godt overblik inden sundhedsreformen og skal også ses som et led i opfølgningen på handlingsplanen for den ældre medicinske patient.

Otte milliarder på unødvendige indlæggelser

Analyserne viser også, at sygehusene bruger cirka 8 milliarder kroner på indlæggelser, som muligvis kunne være undgået – hvert år.

Det er penge lige ud af vinduet. Penge, der kunne være brugt på eksempelvis flere sygeplejersker eller læger til gavn for patienterne. Vi skal simpelthen sikre, at sygehuset ikke slipper ansvaret for patienten, inden kommunen eller egen læge tager over – og det gælder begge veje.

Siger Ellen Trane Nørby og fortsætter:

For vi ser for mange eksempler på ældre medborgere, der bliver indlagt på grund af dehydrering eller blærebetændelse. Sygdomme, der ofte kunne være undgået med rettidig behandling og pleje i det nære. Derfor styrker vi det nære sundhedsvæsen med den kommende reform.

Indlæggelserne, som muligvis kunne være undgået, dækker over forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, korttidsindlæggelser og forlængede indlæggelser.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet