Regeringen vil skrue op for indsatsen på høreområdet

21-10-2018

Ventetiderne på at få et høreapparat skal ned, og kvaliteten af behandlingen skal op. Derfor vil regeringen nu med et nyt udspil afsætte i alt 115 millioner kroner til høreområdet.

Borgere med høretab kan i dag risikere at vente helt op til 115 uger på at få et høreapparat fra det offentlige sygehusvæsen. Samtidig mangler der ensartede kvalitetskrav til behandlingen, som foretages i det offentlige og private, og informationerne om valg og behandlingsmuligheder kan virke uoverskuelige for borgerne.

Derfor vil regeringen skrue op for indsatsen på høreområdet med hele 115 millioner kroner over de næste år til et nyt stort udspil, ”Høreområdet i fremtiden”, som regeringen præsenterer i dag. Pengene til udspillet ønsker regeringen at afsætte på finansloven for 2019.

Allerede inden sommerferien var der politiske forhandlinger med folketingets partier om afviklingen af den ventelistepukkel, der er på området. Før sommerferien kunne der desværre ikke opnås politisk enighed om finansieringen af ventelisteafviklingen. Det ærger sundhedsministeren, men med finanslovsforhandlingerne på sundhedsområdet genstartes diskussionen nu. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Nedsat hørelse gør ikke nødvendigvis fysisk ondt, men det kan så sandelig gøre ondt på andre måder. For nogle mennesker er høretabet så stort, at det fører til isolation, da man ikke længere kan deltage i sociale sammenhænge eller passe sit job. Derfor er jeg også meget glad for, at vi nu kan præsentere et udspil, hvor vi blandt andet gør behandlingsforløbet nemmere og mere overskueligt for borgere ved hjælp af nye digitale muligheder, samtidig med at vi sikrer en behandling af høj kvalitet uafhængigt af, om borgerne vælger en offentlig eller privat behandling.

Regeringen vil gennemføre initiativer inden for to overordnede indsatsområder – der skal være en nemmere vej gennem systemet for borgeren, og vi skal sikre en bedre kvalitet i behandlingen. Derfor skal der blandt andet indføres regler om, at private klinikker skal skilte med oplysninger om deres behandlingstilbud. Og der skal indsamles data om effekt og kvalitet af behandling for at sikre en mere individualiseret behandling og løbende kvalitetssikring.

I udspillet præsenterer regeringen også en ny model for dele af høreapparatbehandlingen med en digital visitation, der skal sikre en mere effektiv behandling og gøre det lettere for borgere med høretab at finde vej i behandlingsforløbet.

Regeringens finanslovsforhandlinger med Dansk Folkeparti, hvor også udspillet på høreområdet skal forhandles, går i gang mandag i uge 43.

Læs hele udspillet

Fakta

  • I Danmark hørescreenes alle nyfødte børn, og der er årligt mellem 100-150 nyfødte med høretab. For andre kommer høretabet senere i livet, og for langt de fleste er høretabet noget, der kommer med alderdommen.
  • Det anslås, at der i 2017 var omkring 64.000 patienter, der modtog behandling relateret til høretab i offentlig regi. Der findes ikke en central opgørelse over, hvor mange patienter, der i samme periode har modtaget behandling i privat regi.
  • I 2017 blev der udleveret cirke 140.000 høreapparater, hvoraf 43 procent blev udleveret i privat regi. Det vurderes, at cirka en tredjedel af patienter med høretab er i alderen 18 til 64 år, mens der for to tredjedeles vedkommende er tale om borgere over 65 år.
  • Omkring 500.000-800.000 danskere anslås at lide af hørenedsættelse i større eller mindre grad.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet

Hent/læs publikation: