Det frie valg på sundhedsområdet er blevet undersøgt

27-09-2018

Servicetjek på sundhedsområdet viser, at patienter har et velfungerende frit valgs tilbud på sygehuse, egen læge, det kommunale sundhedsområde og tilskudsområdet.

I 00’erne blev patienternes frie valg markant forbedret. VK-regeringen indførte blandt andet det udvidede frie sygehusvalg, hvor patienterne fik ret til at blive behandlet på privathospital, hvis det offentlige ikke kunne give behandling inden for 60 dage. I 2007 blev retten ændret til at gælde efter 30 dage.

Siden er der kommet frit valg på mange sundhedsområder, men ønsket er fortsat at udvide patienternes ret til selv at vælge mellem offentlige eller private tilbud.

Derfor trådte der 1. juli 2018 en lov i kraft - fremsat af sundhedsminister Ellen Trane Nørby - der gav patienter ret til frit at vælge en privat leverandør af genoptræning, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse fra hospitalet.

Servicetjekket skal i samme ånd give et billede af, hvor det frie valg fungerer godt, og hvor der er potentiale for forbedringer.

Konklusionen lyder, at der i øjeblikket eksisterer et godt udvalg af frit valg på sygehusområdet, praksisområdet, det kommunale sundhedsområde og tilskudsområdet. Det skal bl.a. ses i lyset af at mulighederne for frit valg på sundhedsområdet er øget betydeligt gennem de seneste årtier.

På tre områder er der plads til forbedringer: høreapparatområdet, hjemmesygepleje og børne- og ungdomstandpleje.

Ventetiden til offentlig høreapparatbehandling er mellem 15 og 110 uger i september 2018. Servicetjekket viser, at manglende information kan være en af årsagerne til, at så mange venter frem for at benytte det frie valg. Særligt de mange ældre med høretab kan have svært ved selv at opsøge viden og få kendskab til muligheden for at få tilskud til høreapparat hos en privat leverandør.

Læs servicetjekket her

Fakta servicetjek: Servicetjekket indgik i regeringens udspil fra foråret 2017 til at styrke det frie valg på velfærdsområderne. Udspillet er en del af sammenhængsreformen. Formålet er bl.a. at afdække, hvordan borgerne i dag gør brug af det frie valg, og hvordan man kan udvide og nytænke det frie valg yderligere.

Servicetjekket kortlægger: Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, frit valg på høreapparatområdet, valg af alment praktiserende læge, valg af praktiserende speciallæge, frit valg i den kommunale børne- og ungetandpleje, hjemmesygepleje, frit valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med alkoholbehandling, frit valg af psykolog, frit valg af kiropraktor, frit valg af fodterapeut, frit valg af fysioterapeut, frit valg af tandplejer (voksentandpleje), frit valg af tandlæge (voksentandlæge).


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet