Konference sætter fokus på løsninger mod antibiotikaresistens

13-09-2018

I dag afholdes der konference i København om indsatser mod antibiotikaresistens. Overforbrug af antibiotika er en stor sundhedstrussel, og derfor skal der arbejdes målrettet med at få forbruget bragt ned, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Antibiotikaresistens er et stigende problem verden over. Statens Serum Institut anslår, at der alene i vores del af verden dør 25.000 europæere hvert år som følge af resistente bakterier.

Som led i det danske arbejde med at nedbringe brugen af antibiotika, er der i dag indkaldt til stor fælles konference i København under titlen ”Antibiotikaresistens – en fælles og lokal indsats.”

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

Det er uhyre vigtigt, at vi samarbejder mellem regioner, kommunerne og veterinærsektoren om hvad der skal gøres for at få bragt vores forbrug af antibiotika ned, for nationale initiativer kan ikke stå alene. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi i dag får bragt forskellige ideer og løsningsforslag på banen.


Til konferencen er der blandt andet oplæg ved repræsentanter for Europa-Kommissionens Direktorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed og European Centre for Disease Prevention and Control.

Samtidig deltager en række repræsentanter fra bl.a. kommuner, regioner, dyrlæger, foreninger og statslige institutioner, der sammen skal drøfte løsninger på hvad der kan gøres for at få forbruget af antibiotika i Danmark bragt ned – bl.a. ved forebyggelse af infektioner og rationel anvendelse af antibiotika til dyr

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet