New York: Ellen Trane Nørby om danske erfaringer med kroniske sygdomme og tuberkulosebekæmpelse

26-09-2018

Den danske sundhedsminister taler på højniveaumøderne ved FN’s generalforsamling i New York. Hun har bl.a. delt de danske erfaringer med at bekæmpe tuberkulose.

I Danmark hører tuberkulose til sjældenhederne, men på verdensplan er sygdommen en epidemi, som er en af de ti største dødsårsager.

I 2016 døde således 1.7 mio. mennesker heraf 250.000 børn af tuberkulose. Det svarer til den samlede befolkning i København, Aarhus og Odense. Derfor står tuberkulose højt på dagsordenen, når FN’s generalforsamling mødes den 23.-27. september i New York. Ellen Trane Nørby siger:

Danmark er internationalt anerkendt for udviklingen af en ny Tuberkulose-vaccine, og vi har en lang forskningstradition inden for diagnosticering, kontrol og behandling af sygdommen. Så lige som andre velstillede lande har vi en forpligtelse til at bidrage til opnåelsen af FN’s verdensmål på det her område.

I Danmark bliver der fundet ca. fem tilfælde af tuberkulose per 100.000 indbyggere om året.

En stor fælles opgave

Mødet i New York sætter også fokus på de såkaldte NCD’s – ikke smitsomme sygdomme som KOL, diabetes, kræft, hjertesygdomme og psykiske lidelser. Ifølge WHO dør der hvert år 41 mio. mennesker i verden af NCD’s, hvoraf ca. 15 mio. er mellem 30 og 69 år. Ellen Trane Nørby siger:

Der har tidligere i WHO-regi været meget fokus på smitsomme sygdomme som ebola, men umådelig mange mennesker verden over lever ikke så længe, som de kunne have gjort, hvis fx diabetesbehandlingen havde været bedre. Det er helt essentielt, at sygdomme, der kan forebygges og behandles, ikke bliver en dødsdom. Så det er glædeligt at FN samler kræfterne om denne dagsorden.

Sundhedsministeren taler på de to højniveaumøder og deltager i en række sideevents under generalforsamlingen. Hun adresserer blandt andet behovet for at gå strategisk til værks, hvis man skal komme tuberkuloseepidemien til livs, og hvor vigtigt det er at sætte ind med forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme allerede i barndommen.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet