Ny pulje skal give ældre flere muligheder på menuen

17-09-2018

Nu kan kommunerne ansøge om at blive del af en forsøgsordning, hvor de kan søge om i alt 22,6 millioner kroner. Formålet med puljen er, at flere ældre skal have mulighed for selv at vælge, hvad der skal på menuen på middagsbordet.

 

Ældre i Danmark skal kunne vælge selv. Det betyder blandt andet, at ældre, der er visiteret til madservice, skal have en mulighed for selv at kunne vælge at få mad leveret fra andre steder, hvis de ikke ønsker den menu, som kommunen tilbyder.

Med finansloven for 2018 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at afsætte 100 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en forsøgsordning for styrket frit valg på ældreområdet.

Det er fra denne pulje, kommunerne nu har mulighed for at få del i 22,6 millioner kroner, for at styrke det frie valg på madservice og udvide brugen af fritvalgsbeviser. Ældreminister Thyra Frank siger:

Vores ældre skal selv kunne vælge hvad de gerne vil spise. Bare fordi man bliver ældre, holder man jo ikke op med at have en holdning til hvad man gerne vil have at spise. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kommer i gang med den her forsøgsordning, så vi kan finde ud af, hvordan vi styrker den enkelte ældre borgers mulighed for selv at kunne vælge.

Kommunerne skal bruge pengene fra puljen til at sikre, at ældre får mulighed for reelt selv at vælge, om de vil benytte det kommunale tilbud eller bestille mad fra et andet sted efter eget valg. Med et fritvalgsbevis kan ældre borgere, der er visiteret til madservice i stedet vælge, om de for eksempel hellere vil bestille mad fra en lokal kro eller slagter end at benytte sig af kommunens tilbud.

Puljen kan ansøges af kommuner, som også kan vælge at samarbejde med private leverandører.

Læs mere om forsøgsordningen med fritvalgsbeviser og ansøgningsprocedure hos Sundhedsstyrelsen

Udover forsøgsordningen med fritvalgsbeviser, har regeringen igangsat en forsøgsordning med rehabilitering hvor kommunerne kan søge om 45 mio. kr. til øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb. Kommunerne har mulighed for at søge om deltagelse i forsøgsordningen inden d. 19. september.

Læs mere om forsøgsordningen med rehabilitering

Baggrund

Kommunerne skal i dag skabe grundlag for, at modtagere af madservice, kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvor den ene leverandør kan være kommunal. Kommunen skal, såfremt der ikke er mindst to leverandører at vælge imellem, tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis.

Med udspillet ”Frit valg – bedre sammenhæng” fra oktober 2017 ønsker regeringen, at der skal gennemføres en forsøgsordning, der skal styrke borgernes frie valg på ældreområdet ved at afprøve nye former for frit valg og inddragelse af private leverandører. Regeringen har i den forbindelse særligt fokus på rehabiliteringsforløb og madservice til ældre.

I forlængelse af fritvalgs-udspillet blev der afsat 25 mio. kr. årligt fra 2018-2021 på finansloven for 2018 til to forsøgsprojekter, hvoraf det ene projekt skal medvirke til at øge brugen af fritvalgsbeviser på madservice og dermed styrke borgerens frie valg.

Læs mere her om regeringsudspillet ”Frit valg – bedre sammenhæng”.


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet