Regeringen vil skærpe straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentligt hverv

21-09-2018

Justitsministeriet har sendt lovforslag i høring. Straffen hæves med en tredjedel for chikane, trusler og hærværk mod politikere og offentligt ansatte.

Offentligt ansatte arbejder hver dag for fællesskabet i det danske samfund. Enhver form for chikane, trusler og hærværk mod dem er helt uacceptabel.

De seneste tal på området viser dog, at der i 2017 var ikke mindre end 6.385 anmeldelser for vold og trusler mod netop offentligt ansatte.

En undersøgelse fra tidligere i år viste desuden, at ca. fire ud af ti lokalpolitikere har været udsat for enten trusler, hærværk eller chikane. Det var Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL, der stod bag undersøgelsen.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev derfor i maj 2018 enige om at skærpe straffen for chikane, trusler og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv. På den baggrund er lovforslaget i dag sendt i høring.

Konkret foreslås det at hæve strafniveauet med en tredjedel for trusler efter straffelovens § 119, stk. 1, om bl.a. trusler mod offentligt ansatte, og chikane mod offentligt ansatte efter straffelovens § 119 a. Det foreslås også at hæve strafniveauet med en tredjedel for hærværk efter straffelovens § 291, når hærværket er begået mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, og når gerningen har baggrund i den forurettedes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

Enhver form for trusler, chikane og hærværk er fuldkommen uacceptabel. Men når det går ud over offentligt ansatte og lokale politikere, så er det direkte ødelæggende for et velfungerende samfund. Derfor er jeg glad for, at vi nu sætter ind med hårdere straffe over for dem, der ikke respekterer samfundets spilleregler og skaber utrygge arbejdsforhold for offentligt ansatte.

Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille satte sig i foråret i spidsen for at lande den politiske aftale om at skærpe straffe for chikane, trusler og hærværk mod offentligt ansatte.

Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Dette lovforslag skal både sikre en beskyttelse af politikere og offentligt ansatte. Vi skal ikke acceptere, at folkevalgte får skadet deres bil. Ej heller at de modtager truende eller chikanerende opkald. Det er heller ikke i orden, at offentligt ansatte oplever at blive forfulgt eller truet på jobbet. Med de hårdere straffe værner vi om vores demokrati. Vi værner også om de ansatte, der trygt skal kunne passe deres job.

Det forventes, at lovforslaget bliver fremsat i november 2018.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72282417