Sundhedsminister: Regionerne skal sikre, at flere kræftpakkeforløb gennemføres til tiden

01-09-2018

I andet kvartal af 2018 blev 81 procent af de såkaldte kræftpakkeforløb gennemført til tiden. Det er et mindre fald fra forrige kvartal, men over sidste års niveau. Samtidig er der udsving i hvor mange forløb, der bliver gennemført til tiden, når man kigger på de forskellige kræftformer. Det er ikke godt nok, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

I andet kvartal af 2018 var det for samtlige regioner 81 procent af kræftpakkeforløbene, der blev gennemført inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, hvor det er opgjort, hvor mange patienter, der bliver behandlet inden for de frister, styrelsen anbefaler. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Selvom vi ligger højere end sidste år, og der kun er et mindre fald mellem første og andet kvartal, så er jeg ikke tilfreds med regionernes indsats. Det skal gå fremad, så flere af kræftpakkeforløbene bliver gennemført til tiden. Derfor er det her ikke godt nok og særligt nogle regioner og indenfor særlige kræftformer skal der ske forbedring.

Også forskelle i forløbstider mellem kræftformer

Opgørelsen fra Sundhedsstyrelsen viser også, at der er væsentlige forskelle mellem forløbstiderne fordelt på de forskellige kræftformer. Samtidig er der enkelte pakkeforløb, der har haft en negativ udvikling i andet kvartal af 2018 set i forhold til første kvartal.

Den største negative udvikling ses, når det kommer til patienter med kræft i bugspytkirtlen. Her er er der sket et fald på hele 24 procentpoint i forhold til sidste kvartal i andelen af forløb, særligt i Region Hovedstaden. Ellen Trane Nørby siger:

Det er særligt bekymrende, når vi ser på de tidskritiske kræftformer. Det er ikke i orden, at vi ser de her udsving mellem kræftformerne. Konkret i forhold til kræft i bygspytkirtlen er der stadig uholdbare problemer i Region Hovedstaden. Det en af de kræftformer, jeg med den skærpede indberetningspligt har bedt Sundhedsstyrelsen om at følge særlig tæt. Der skal der rettes, så patienterne får de behandling de har krav på.

Derudover er der også sket et fald i andelen af forløb, der gennemføres til tiden, når det kommer til patienter med kræft i livmoderen og patienter med hoved- og halskræft. Begge er faldet med ti procentpoint i forhold til det foregående kvartal.

FAKTA – Hvad er et pakkeforløb?

  • Hvis din læge har mistanke om, at du har kræft, bliver du henvist til undersøgelser og eventuel behandling i et såkaldt pakkeforløb. 
  • Forløbet er nøje tilrettelagt ud fra typen af kræft – både hvad angår tid og indhold. 
  • Kræftpakkerne blev indført i Danmark i 2008, og der er i dag kræftpakker for 32 forskellige kræftformer.

FAKTA om Kræftplan IV: 

  • Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev i Finanslovsaftalen for 2017 enige om at prioritere et yderligere løft af kræftområdet på ca. 1,5 mia. kr. i en ny Kræftplan IV. Løftet kommer udover allerede prioriterede midler til bl.a. øget kapacitet i kræftudredningen. 
  • Der bliver således samlet tilført ca. 2,2 mia. kr. i perioden 2017-2020 til en styrket kræftindsats. 
  •  Som aftalt i Kræftplan IV er Sundhedsstyrelsen ved at give kræftpakkeforløbene et serviceeftersyn sammen med regioner og det lægefaglige personale. Her kigges der på, hvordan man kan gøre behandlingsforløbene mere individuelle.
 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet