Thalidomid: Nu kan ofre søge om godtgørelse for skader

28-09-2018

Nu kan personer, der har skader efter brug af lægemidler indeholdende stoffet thalidomid, søge om at få en godtgørelse.

Bemærk, at ansøgningsfristen var den 7. januar 2019 og ansøgningen skulle sendes til Styrelsen for Patientklager.

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet blev sidste år enige om at afsætte en pulje på i alt 1,5 mio. kr. til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet thalidomid.

Thalidomid er et lægemiddel, der kom på markedet i Europa i slutningen af 1950erne.

Det blev markedsført til brug ved blandt andet søvnbesvær, og blev også anvendt af gravide. Efter få år blev lægemidlet taget af markedet, da det viste sig at medføre svære fosterskader hos gravide.

Skaderne bestod først og fremmest i misdannelser hos de nyfødte. Børn blev født med alvorlige skader, og de lever i dag med de alvorlige mén. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Der er tale om en dybt ulykkelig sag, hvor både berørte patienter og deres familier gennem hele deres liv har været påvirket af de alvorlige konsekvenser af skaderne. Jeg håber, at godtgørelsen kan bruges til at lette hverdagen for de berørte.

Puljen kan søges af patienter, som har skader, der er diagnosticeret og forårsaget af lægemidler indeholdende thalidomid. Puljemidlerne skal fordeles ligeligt mellem de ansøgere, der opfylder kriterierne for at modtage godtgørelse fra puljen.

I satspuljeaftalen er det aftalt, at der ses bort fra andre erstatningsudbetalinger til de pågældende patienter. Udbetaling af midler fra puljen medregnes heller ikke i modtagerens personlige indkomst eller fradrages i eventuelle ydelser efter sociallovgivningen.   

FAKTA

Det er Styrelsen for Patientklager, der behandler sagerne og træffer afgørelse.

Sagerne afgøres ud fra fastlagte kriterier, som alle skal være opfyldt. For det første skal ansøgeren være levende på udbetalingstidspunktet og lide af en skade som følge af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid. For det andet skal skaden være diagnosticeret og forårsaget af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid.

Det vurderes, at der er omkring fem skadelidte personer efter brugen af thalidomid i Danmark. 


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet