Minister om tandlægedækning: Vi skal have nul huller i Danmarkskortet

15-04-2019

I fremtiden kan vi komme til at mangle tandlæger i Danmark – hvis vi altså ikke gør noget. I den nyeste tandplejeprognose, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag, forventes der i hvert fald et fald i udbuddet af tandlæger i de kommende år.

En tur til tandlægen kan være både sur og smertefuld – nogle gange også for pengepungen. Ikke desto mindre er det vigtigt, at alle danskere får en jævnlig tur i tandlægestolen, og derfor skal det sikres, at der er nok tandlæger til at dække behovet i hele landet – ikke bare nu, men også på lang sigt. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser dog, at vi kan komme til at mangle tandlæger i fremtiden.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Danskernes tænder er sunde – faktisk ligger danskernes tandsundhed helt i top, når vi sammenligner os internationalt og med de andre nordiske lande. Det skal vi sørge for, at de bliver ved med at være, og derfor skal vi naturligvis reagere, når vi kan se, at der vil komme til at mangle tandlæger i fremtiden. For der må ikke være huller i Danmarkskortet, når det gælder adgang til tandlæger, hvis danskernes generelt gode tandsundhed skal fastholdes også i fremtiden. Derfor skal der uddannes flere tandlæger såvel som specialtandlæger.

Den nye Tandplejeprognose fra Sundhedsstyrelsen viser blandt andet, at der forventes et fald i udbuddet af tandlæger frem mod 2029-30, hvorefter det vil stige svagt igen. Samtidig forventes det, at udbuddet af specialtandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere stiger frem mod 2040. Ministeren peger på, at regeringen allerede har fokus på at sikre god tandpleje til alle danskere i fremtiden.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Udsigterne til færre tandlæger i de kommende år understreger meget godt, at der er behov for at gå hele tandlægeområdet efter i sømmene. Det har vi allerede taget hul på med det modelarbejde, som regeringen satte i gang sidste år, hvor en arbejdsgruppe skal komme med forslag til, hvordan vi kan organisere tandområdet endnu bedre. I det arbejde bliver der bl.a. set på, hvilke opgaver tandplejere evt. kan overtage fra tandlæger, og på muligheden for at lempe på reglerne for, hvordan en tandlægepraksis drives.

Regeringens modelarbejde blev sat i gang på baggrund en bred politisk aftale på tværs af alle Folketingets partier og skal blandt andet give bud på, hvordan opgaverne i tandplejen løses bedst muligt, samt hvordan alle danskere kan sikres adgang til god tandsundhed.

Som led i modelarbejdet har regeringens arbejdsgruppe haft brede drøftelser med tandplejens aktører og bl.a. fået forslag til en mere effektiv organisering af tandplejen. Det gælder f.eks. i forhold til opgaverne for henholdsvis tandlæger og tandplejere, hvor der f.eks. kan være potentiale for at frigøre ressourcer via en mere tidssvarende arbejdsdeling. Andre forslag går f.eks. på at justere på de gældende vilkår for praksisdrift i voksentandplejen for bedre at kunne udnytte tandlægernes kernekompetencer. Det er alle forslag, som regeringen vil se nærmere på i et oplæg til en samlet model for voksentandplejen.

Læs mere om tandplejeprognosen hos Sundhedsstyrelsen

Hvert femte år udgiver Sundhedsstyrelsen en Tandplejeprognose. Rapportens vigtigste formål er at belyse den forventede udvikling i antallet af tandlæger og øvrige sundhedspersoner i tandplejen de kommende år, så man kan tage højde for det i forhold til at sikre, at der tilstrækkeligt med hænder i sundhedsvæsenet.

Fakta:

  • I februar 2018 indgik alle Folketingets partier en aftale om nye rammer for voksentandplejen.
  • Regeringen satte på baggrund af den politiske aftale sidste år gang i et arbejde, som skal gå hele tandlægeområdet efter i sømmene og opstille nye modeller på området.
  • Modelarbejdet er ikke afsluttet, og tandplejeprognosen tager derfor udgangspunkt i den eksisterende organisering af tandplejen.