Nye beskæftigelsestal: Der bliver ansat flere læger på de danske sygehuse

11-04-2019

Knap 500 yderligere læger blev der sidste år ansat på de danske sygehuse, så antallet af ansatte læger er det højeste nogensinde.

I 2018 blev der ansat knap 500 flere læger på de danske sygehuse. Det viser nye beskæftigelsestal for det regionale sundhedsvæsen.

Dermed er antallet af læger på de offentlige sygehuse steget med 1500 siden 2015.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Allerede inden sundhedsreformen har regeringen haft fokus på at tilføre sundhedsvæsenet midler og manpower. Det er det, vi ser af tallene. I de kommende år skal der også være vækst i sundhedsvæsenet og bruges flere penge på omsorg og tid til patienterne. Ibrugtagningen af supersygehusene vil give bedre faciliteter og moderne udstyr og med sundhedsreformen skal med nærhedsfondens 8,5 milliarder kroner skal en massiv udbygning af det nære sundhedsvæsen, så flere sundhedstilbud kan fås tæt på og vi kan løse lægedækningsudfordringen.

Beskæftigelsestallene viser også udfordringerne med at rekruttere sygeplejersker. Antallet af sygeplejersker er faldet med ca. 100 til i alt 35.500 i 2018. 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Sygeplejerskerne er nøglespillere i vores sundhedsvæsen – og der vil være stadigt mere forskelligartede udfordringer og arbejdsopgaver for dem i de kommende år. Men vi mangler sygeplejersker og skal også sikre et bedre arbejdsmiljø så vi kan fastholde flere af de allerede ansatte og sørge for arbejdsforhold, der gør, at den halvdel, der i dag er på deltid, også har mod på at gå op i tid. Med sundhedsreformen vil vi desuden uddanne 2000 ekstra sygeplejersker de kommende år som vi kan ansætte i sundhedsvæsenet.

Samlet viser beskæftigelsestallet en fremgang i antallet af ansatte i det danske sundhedsvæsen. Men en ændring i opgørelsesmetode betyder også, at beskæftigelsestallene viser en nedgang i antallet af social og sundhedsassistenter. Det skyldes, at SOSU-elever ikke længere indgår i oversigten.

For yderligere oplysninger, kontakt Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon på: 2132 4727