Sundhedsministeren udpeger nyt medlem af Det Etiske Råd

15-04-2019

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har beskikket Leif Vestergaard Pedersen som nyt medlem af Det Etiske Råd.

Leif Vestergaard Pedersen er tidligere administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse. Efter syv år på posten besluttede han i 2018 at give depechen videre til nye kræfter.

Leif Vestergaard Pedersen er uddannet cand.oecon. fra Aarhus universitet. Han har haft ledende stillinger i sygehusforvaltningen i de tidligere Fyns, Vejle og Aarhus amter. Fra 2005 var han sundhedsdirektør i Region Midtjylland, indtil han tiltrådte som administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Leif Vestergaard Pedersen var bla. involveret i etableringen af Danish Comprehensive Cancer Center, som indsamler al kendt viden om kræft fra danske universiteter, hospitaler, regionerne og Kræftens Bekæmpelse med det formål at omsætte det til en ensartet behandlingspraksis.

Leif Vestergaard Pedersen tiltræder posten som medlem af Det Etiske Råd d. 15. april 2019 og er beskikket for tre år. Han overtager posten fra Anne-Marie Gerdes, der skiftede sin medlemspost i Det Etiske Råd ud med posten som formand for rådet den 15. februar i år.

Om Det Etiske Råd

Det Etiske Råd rådgiver og skaber debat om etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Rådets virksomhedsområde omfatter desuden andre spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesker.

Etisk Råd består af 17 medlemmer, som bliver udpeget for en treårig periode, og en formand. Ni medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og otte medlemmer bliver udpeget af fire ministerier: Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Erhvervsministeriet.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst formand for Det Etiske Råd, Anne-Marie Gerdes, sekretariatet for Det Etiske Råd på 72 21 68 70 eller kontakt@etiskraad.dk