Ambitiøs national handleplan skal sætte en stopper for børn og unges rygning

18-12-2019

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet står bag ny national handleplan, der sætter massivt ind mod børn og unges rygning.

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Tallet er stigende, og knapt hver tredje unge ryger mellem 11 og 17 forventes at dø på grund af rygning, hvis de fortsat ryger som voksne. Rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og død i Danmark og den største trussel mod folkesundheden. Det er baggrunden for en meget ambitiøs tobakshandleplan, hvor et bredt flertal af Folketingets partier sætter ind med en lang række af initiativer, der effektivt skal forebygge og bremse rygning blandt børn og unge.

Sætter ind på mange fronter

I handleplanen, hvor der er blevet lyttet til eksperters og fagfolks råd, er aftalepartierne blandt andet enige om, at der skal være røgfri skoletid på folkeskoler og ungdomsuddannelser – og at al tobak og e-cigaretter skal gemmes væk i butikkerne.

Man vil indføre standardiseret emballage for alle tobaksvarer og e-cigaretter for at undgå, at de forskellige mærker og symboler tillægges særlige egenskaber eller knyttes til forbilleder mv. Indsatser som forbud mod andre smage end tobak og mentol i e-cigaretter, strengere straffe og skærpet reklameforbud skal også forebygge, at unge begynder at ryge. Og gøre op med, at næsten hvert tredje dødsfald i Danmark i dag kan relateres til rygning. Det er 13.600 mennesker årligt.

Andelen af unge, der ryger, er markant højere i Danmark, sammenlignet med vores nordiske naboer, og det er afgørende for partierne bag aftalen at få vendt denne udvikling. Samtidig er rygningen meget skævt fordelt og dermed også den største enkeltfaktor, der skaber ulighed i sundhed i Danmark.

Med den omfattende nationale handleplan bliver Danmark et af de lande i verden, der sætter mest omfattende og samlet ind mod børn og unges rygning. 

Læs mere i aftaleteksten her 


12 faktaark om rygning (pdf):

  1. Tobak væk fra disken

  2. Skærpet reklameforbud

  3. Neutrale pakker

  4. Røgfri skoletid

  5. Forbud mod smagsstoffer i e-cigaretter og tobak

  6. Regulering af nikotinprodukter

  7. Styrket alderskontrol og strengere straffe

  8. Vandpiber - strammere regler og hårdere straf

  9. Hjælp til rygestop

  10. Effekt af national handleplan mod børn og unges rygning

  11. Initiativer på tobaksområder og prisudvikling siden år 2000

  12. Overblik over regulering af produktkategorier

Kontaktinfo til sundhedsordførere bag aftalen:


Rasmus Horn Langhoff (S), mail: rasmus.langhoff@ft.dk, tlf.: 6162 5191

Martin Geertsen (V), mail: martin.geertsen@ft.dk,  tlf.: 2010 4242

Stinus Lindgreen (RV), mail: stinus.lindgreen@ft.dk, tlf.:  3337 4712

Kirsten Normann Andersen (SF), mail: kirsten.normann.andersen@ft.dk, tlf.: 6162 3040

Per Larsen (KF), mail: per.larsen@ft.dk,                tlf.: 6162 3226

Peder Hvelplund (EL), mail: peder.hvelplund@ft.dk, tlf.: 6162 3231

Susanne Zimmer (ALT), mail: susanne.zimmer@ft.dk,  tlf.: 6162 5672