Undersøgelse af administrationen af patentaftaler og af data i forskningsprojekter på Statens Serum Institut

18-12-2019

Det er besluttet at igangsætte en undersøgelse ved Kammeradvokaten om administrationen af patentaftaler, herunder om Statens Serum Instituts praksis for indgåelse af aftaler om særlige godtgørelser er i overensstemmelse med lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner og Statens Serum Instituts interne vejledninger herom. Kammeradvokaten vil endvidere vurdere, om kravene i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt i forbindelse med en række forskningsprojekter på instituttet.

Magnus Heunicke siger:

Der skal være fuldkommen klarhed over, at alle regler overholdes og interne procedurer følges, når det drejer sig om offentlige myndigheder. Derfor har jeg taget dette nødvendige skridt, og jeg ser frem til resultatet af Kammeradvokatens arbejde.

Administrerende direktør Mads Melbye er fritaget for tjeneste på Statens Serum Institut, mens undersøgelsen pågår.

Vicedirektør Ole Jensen vil indtil videre fungere som øverste chef for SSI.

Læs mere her i kommissoriet for undersøgelsen.