Ældreministeren: Rengøring hver 5. uge er ikke værdigt

20-02-2019

Ældreminister Thyra Frank har i dag besvaret to spørgsmål i folketinget om Assens kommune, som for nylig ændrede kommunens kvalitetsstandarder, så ældre hjemmehjælpemodtagere fremover kun kan få rengøring hver 5. uge. Samtidig har kommunen helt sløjfet gulvvask som del af rengøringen.

Ældreminister Thyra Frank udtaler:

”Rengøring hver femte uge og ingen gulvvask er efter min bedste overbevisning ikke foreneligt med værdig ældrepleje til svækkede ældre, som er afhængig af hjælp for at kunne klare sig i hverdagen. Personligt synes jeg ikke, det er rimeligt, hvis det er standarden for den hjælp, som de svækkede ældre tilbydes i en kommune.”

På grund af det principielle i den aktuelle sag, lod ministeren i dag forstå, at hun vil opfordre Ankestyrelsen til – i deres rolle som tilsynsmyndighed – at se på, om et politisk fastsat serviceniveau med rengøring hver femte uge og uden gulvvask er i overensstemmelse med servicelovens regler på området.

”Hvis det er tilfældet, så vil jeg se på lovgivningen og den måde, vores regler på området er indrettet på, så vi kan undgå sådanne situationer, som der her er tale om. Det vil jeg naturligvis drøfte med Folketingets partier. For jeg mener, at det er helt afgørende, at vores ældre borgere kan få en ordentlig og værdig pleje”, siger ældreminister Thyra Frank.

Sagen udspringer af, at Assens kommune for at spare penge ændrede i kvalitetsstandarden for rengøring til kommunens ældre, som modtager hjemmehjælp. For en 92-årig kvinde i kommunen betyder det, at hun ikke længere kan få vasket gulve og at hun kun kan få gjort rent ti gange om året.

Det fik i ugens løb bla. Ældre Sagen til at skrive til ældreministeren med en opfordring til at se på, om rengøring hver femte uge er foreneligt med principperne i Serviceloven.

Senest har social- og sundhedsudvalget i Assens kommune indkaldt til ekstraordinært møde på mandag, for at diskutere lovligheden i ændringen af kvalitetsstandarden for rengøring.

”Noget tyder dermed på, at byrådet lytter til deres borgere, og det er jeg utroligt glad for”, siger ældreminister Thyra Frank.