Regeringen vil styrke danske eksportmuligheder på sundheds- og life science området

06-02-2019

Regeringen præsenterer i dag en internationaliseringsstrategi med syv indsatsområder, der skal være med til at realisere danske virksomheders internationale vækstpotentiale inden for sundhed og life science.

Udvikling og produktion af bl.a. lægemidler, medicinsk udstyr, hospitalsudstyr, biotek, sundhedsteknologi, digitale løsninger og infrastruktur styrkes år for år. Danske virksomheder står stærkt internationalt. Men regeringen ønsker at skabe endnu bedre betingelser for, at danske virksomheder kan indfri deres globale potentiale. Samtidig er ambitionen at tiltrække flere udenlandske investeringer til dansk life science.

Med Internationaliseringsstrategi for Life Science og Sundhed retter regeringen blandt andet fokus mod udvalgte højindkomstmarkeder i Japan, USA og Sydkorea. Strategien understøtter desuden styrket strategisk sektorsamarbejde mellem danske og udenlandske myndigheder, der bidrager til at skabe tætte samarbejdsrelationer og styrker kendskabet til den danske sundhedsmodel globalt.

Læs hele strategien her  

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

”Vi oplever en stor interesse fra udenlandske sundhedsmyndigheder, som ikke bare er interesserede i danske sundhedsløsninger, men også i hvordan vi arbejder med at skabe et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i Danmark. I de kommende år skal vi udbygge myndighedsdialogen, som både skaber opmærksomhed om danske løsninger og giver os et bedre indblik i de rammevilkår, som møder danske sundheds- og life science virksomheder i udlandet. Et styrket samarbejde vil betyde, at vi får bedre muligheder for at nedbryde markedsbarrierer og åbne døre for danske virksomheder på vigtige nye markeder. Det vil føre til mere vækst, flere arbejdspladser og bedre behandling til gavn for patienter både i Danmark og globalt.”

Baggrunden for internationaliseringsstrategien på sundhedsområdet er regeringens Vækstplan for Life Science, regeringens Strategi for Økonomisk Diplomati samt FN’s verdensmål frem mod 2030. Verdensmålene har medført en stigende efterspørgsel efter bl.a. bæredygtige sundhedsløsninger, som danske virksomheder kan levere.

Udenrigsminister Anders Samuelsen:

”Eksportpotentialet på sundhedsområdet er større end nogensinde før. Samtidig er der nye udfordringer og barrierer, som påvirker vilkårene for de danske virksomheder på det globale marked. Derfor er jeg glad for, at vi med denne strategi er med til at sikre bedre betingelser for danske sundheds- og life science-virksomheder internationalt. Med strategien styrker vi virksomhedernes muligheder for at positionere løsninger på globale sundhedsudfordringer og vinde markedsandele. En indsats som er relevant både for små start-ups og store sundhedsvirksomheder. Ydermere øger vi indsatsen for at tiltrække udenlandske life science-investeringer til Danmark. De udgør et vigtigt bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark."

De syv initiativer i strategien har følgende overskrifter: Strategisk sektoreksport, myndighedssamarbejde, EU-samarbejde, handelspolitik som instrument til at styrke dansk eksport, innovation og internationalt forskningssamarbejde, markedsførings- og erhvervsfremstød samt investeringsfremme.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Internationaliseringsstrategien er både en vigtig brik i forhold til at sikre fælles fodslag og i regeringens arbejde med at styrke life science-branchen. Strategien viser fx, at de danske life science-virksomheder har mange muligheder, når de skal ud over den danske landegrænse for at skabe global vækst.”

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers:

”Danmark er en af de mest ambitiøse forskningsnationer i verden – ikke mindst inden for den sundhedsvidenskabelige forskning. Jeg har netop været i Boston for at åbne det nye innovationscenter, og med centeret gør vi det lettere for både danske virksomheder og forskningsmiljøer at få kontakt til de dygtigste forskere og hente ny viden og teknologi fra USA. Dermed styrker vi life science-forskningen i Danmark.”

Udviklingsminister Ulla Tørnæs:

”Udviklingen af ikke-smitsomme sygdomme som diabetes er i kraftig vækst i udviklingslandene og vækstøkonomierne. Gennem myndighedssamarbejdet bidrager vi med danske erfaringer om forebyggelse og behandling. Det er et eksempel på, at arbejdet med Verdensmålene og danske kommercielle interesser kan gå hånd i hånd. Mere Danmark i verden er godt for verden og for Danmark”.
Internationaliseringsstrategien udspringer af ”Vækstplan for Life Science”, som regeringen fremlagde i 2018.

Læs hele Vækstplanen her

For yderligere information:

Presserådgiver Natasja Maj Dybmose, Sundheds- og Ældreministeriet, tlf. 20 67 08 74, nmd@sum.dk

Specialkonsulent Anne Møller Ege, Udenrigsministeriet, tlf. 41 53 25 26, annemo@um.dk

Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, tlf. 33 92 33 50, divipe@em.dk

Presserådgiver Jakob Sejr Teichert, Uddannelses- og Forskningsministeriet, tlf. 72 31 95 03, jte@ufm.dk

Publikation: