Ny rapport skal hjælpe kommuner til at styre budgettet for udsatte voksne og handicappede

10-01-2019

VIVE udgiver i dag rapporten ”Det specialiserede voksenområde – Inspiration til den økonomiske styring”.

Det specialiserede voksenområde er et af de mere komplicerede områder at styre økonomien på. Det dækker blandt andet botilbud, dagtilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har zoomet ind på syv kommuner. VIVE peger på seks fokuspunkter, der kan inspirere andre. Det er blandt andet en faglig og økonomisk styringsstrategi, tæt opfølgning og præcise regnskabsprognoser.

Analysen er den femte i en række. De er en del af partnerskabet om god økonomistyring mellem KL og regeringen. Der står mere om dette i aftalen om kommunernes økonomi for 2019.

Den fjerde analyse udkom i december 2018. Den handlede om samarbejde på tværs af forvaltninger.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16