Ældreministeren har lyttet til interessenternes bekymringer og ændrer ikke på tilsynspolitikkerne

17-01-2019

Ældreminister Thyra Frank har lyttet til interessenterne på området og taget deres bekymringer alvorligt. Derfor vil hun ikke fremsætte et lovforslag om at fjerne kommunernes pligt til at have en tilsynspolitik for hjemmeplejen.

Et lovforslag, som skulle fjerne kommunernes pligt til at have en tilsynspolitik for hjemmeplejen, bliver alligevel ikke fremsat.

Ældreminister Thyra Frank siger:

”Jeg synes, vi skal lovgive, hvis det giver mening. I denne sag har jeg lyttet til, at interessenterne har udtrykt bekymringer om blandt andet, at ældrerådene i kommunerne mister indflydelse, hvis vi gennemfører forslaget. Samlet er bekymringerne så alvorlige, at forslaget trækkes. Nye love skal ikke kun give mening på Christianborg – de skal også give mening ude i virkeligheden”.

Baggrund

Kommunerne skal hvert år vedtage og offentliggøre deres politik for kommunens eget tilsyn med den personlige og praktiske hjælp og madservice i hjemmeplejen.

For at reducere mængden af regler skulle lovforslaget fjerne kravet om tilsynspolitikker. Men de høringssvar ministeriet modtog udtrykte en række bekymringer fra interessenterne, og det fik ældreministeren til at invitere de bekymrede parter til møder. På den baggrund har ministeren konkluderet, at lovforslaget ikke skal fremsættes.

For mere information:

Presserådgiver Natasja Dybmose, Sundheds – og Ældreministeriet, tlf. 20 67 08 74.