Regionerne overholder økonomiaftalen for 2019

16-01-2019

Den endelige opgørelse af regionernes budgetter bekræfter, at de aftalte rammer for 2019 holdes.

Regionerne har holdt deres budgetter for 2019 inden for de økonomiske rammer, og det betingede bloktilskud på 1½ milliarder kroner bliver dermed udbetalt. Det viser den endelige opgørelse af regionernes budgetter, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

De fem regioner har for 2019 budgetteret med driftsudgifter på 114,5 milliarder kroner til sundhed og 3,1 milliarder kroner til regional udvikling. Regionerne planlægger desuden et anlægsniveau på sundhedsområdet på 7,4 milliarder kroner i 2019.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Fuldmægtig Lars Døssing, ldss@oim.dk, tlf. 72 28 25 68